Pak jij de verantwoordelijkheid over je eigen leven voldoende?

Pak jij de verantwoordelijkheid over je eigen leven voldoende?Pak jij de verantwoordelijkheid over je eigen leven voldoende? Al doende leert men, door vallen en opstaan worden we wijzer. Elke dag weer. Des te meer kennis je vergaart, des te meer ben je in staat je eigen leven vorm te geven. Dat is een goede zaak, want weet je. Op volwassen leeftijd zijn we zelf verantwoordelijk. Maar waarvoor eigenlijk?

Voor alles, geeft paragnoste Mieke aan van Nieuwe Tijd. Werkelijk voor alles. Waarbij we dan vaak denken aan, alles zelf regelen en doen. Maar wat we vergeten is dat we ook verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk, gezondheid, welzijn.

Laten we dat vaak niet weten en om die reden toch een paar keer in een diep gat vallen. Dat diepe gat is er niet voor niets. Je hebt jezelf verwaarloosd op het vlak van geluk, daarbij ook je welzijn en je gezondheid verwaarloosd.

Het is maar net wat een mens belangrijk vindt in het leven. Dat bepaalt ieder mens ook voor zich. Maar als het op het leven aankomt, wil toch iedereen wel zo lang mogelijk van zijn leven blijven genieten en proberen zo oud mogelijk te worden. Zonder krakkemikkig te zijn.

Daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid bij. We komen er steeds meer achter dat we met onszelf een fijne relatie horen te hebben. Dat die als basis dient voor het leven. Vroeger was dat ondergeschikt.

Tijden veranderen en steeds meer en meer beginnen we in te zien, dat geluk niet door een ander gegeven kan worden. Dat gezondheid niet uit een potje of een pil komt. We zijn op weg naar echt een Nieuwe Tijd, geeft paragnoste Mieke aan.

We komen er achter dat een liefdesrelatie heel leuk en fijn is, maar wel met een partner die een bepaalde golflengte heeft waardoor je samen door dezelfde deur kunt blijven gaan. Dat vraagt van beiden iets.

Weten dat je zelf de verantwoording hebt voor je eigen eigen leven. Voor eigen geluk, dat je dat niet bij een ander kunt halen. Vroeger telde dat allemaal in veel mindere mate, zegt paragnoste Mieke van Nieuwe Tijd.

We beginnen steeds meer en meer gesprekken te voeren op de spirituele chat van Nieuwe Tijd met mensen die inmiddels al een paar flinke tegenslagen hebben mee gemaakt in hun leven en dat nooit meer willen meemaken.

Ze komen er letterlijk achter dat het hebben van een partner, niet gelukkig maat. Dat ze zelf hun tijd zullen moeten invullen met dingen die hun blij maakt. Ze zien ook in dat hard werken, weinig tijd samen doorbrengen een relatie flink kan ondermijnen.

Allemaal tekenen aan de wand die wij spiritueel hulpverleners top vinden dat ze naar boven komen. Het zegt namelijk dat mensen zelf beginnen in te zien, dat afhankelijk zijn van een ander, om je eigen leven in te vullen, geen vervulling geeft.

Dat zorgen voor een ander, jezelf daarbij wegcijferen, je ziek maakt. Nog niet erg lang geleden stond niemand daar nog echt bij stil. Een zeer positieve ontwikkeling. Inzien dat ieder mens zelf als taak in het aardse leven heeft. Pak je verantwoordelijkheid op alle vlakken.

Mentaal, geestelijk, lichamelijk. Dit wordt door mensen nog vaak bestempeld als individualisme. Dat is een verkeerd etiket. We zullen verder in de tijd zien dat de mens juist er door gelukkig gaat worden en het leven serieuzer gaat nemen.