Helderwetend

Beste medium

Helderwetend zijn wordt ook wel helderwetendheid, innerlijk weten of juist paranormaal begaafd genoemd. Als iemand helderwetend is dan is er sprake van een sterke intuïtie en weet je zonder enige aanleiding wat er ergens of met iemand aan de hand is. De meeste mensen die helderwetend zijn weten dingen van mensen die ze niet kennen. Als zij dingen weten van iemand is dat zonder enige aanleiding en is het niet te verklaren waar deze informatie vandaan komt.

Als iemand paranormaal genoemd wordt dan wil dat zeggen dat zij een spirituele ontwikkeling hebben. Zij hebben dan een gave en de persoon weet dingen die je zonder deze gave niet zomaar kan weten. Helderweten is zo’n gave. Je weet iets, zonder dat daar ook maar enige rationele grond voor is. Dit gaat verder dan alleen een onderbuik gevoel.

Het woord zegt het al, een helderwetend persoon weet meer en heeft dus meer kennis dan de gemiddelde niet helderwetende mens. Deze gave is al bij iemand aanwezig vanaf de geboorte en kan ook al generatief lang worden doorgegeven.

De spirituele groei groei die iemand doorgaat hoeft niet alleen op het gebied van helderwetend zijn. Ook is het mogelijk dat je een heldervoelend medium bent. Je voelt dan bepaalde dingen aan die je niet kan uitleggen.

Wat kan een helderwetend persoon?

Een helderwetend persoon kan zowel een helderwetend medium als paragnost zijn. Het is eigenlijk zo dat iemand gewoon al weet wat ergens het antwoord voor of op is. Deze beelden kan een helderwetend medium doorkrijgen door woorden, beelden. Een helderwetend paragnost weet gewoon dat dit zo is.

Bij helderwetendheid is het zo dat dit niet ergens vandaan komt. Er zijn geen engelen of geesten die een dominante rol hebben en dit via telepathie doorgeven. Een helderwetend medium zijn of haar weten zuiver en diep is, waardoor zij zeker weten dat een antwoord klopt.

Hoe krijgt een helderwetend medium iets door?

Op verschillende manieren kan een helderwetend medium een gevoel krijgen. De verkregen informatie kan ontstaan zijn door woorden of beelden. Wanneer het gaat om het ontvangen van woorden dan wordt er een bepaalde energie omgezet in woorden. Bij beelden worden er trillingen omgezet in beeld.

Een helderwetend medium krijgt vaak oplossingen binnen waar iemand moeite mee heeft. Zo kan een helderwetend medium belangrijk zijn bij het loslaten van gedachten, emoties of energieblokkades. Bij helderwetendheid krijgt een medium dus de boodschap door wanneer ze de trillingen omzetten.

Andere paranormale gaven

Naast het feit dat iemand helderwetend kan zijn, is het ook mogelijk dat iemand andere gaven heeft kunnen ontwikkelen. Het kan zijn dat een medium ook heldervoelend, helderziende, helderhorend of helderruikend is. Een medium kan dus één van deze gaven hebben, maar het is ook mogelijk dat zij hebben leren omgaan met het hebben van meerdere gaven.

Helderwetendheid is dus het weten van dingen die nog niet eerder zijn voorgevallen. Helderweten lijkt dus ook een beetje op het voorspellen van de toekomst. Helderwetendheid komt regelmatig voor in de spirituele wereld, maar er zijn dus meerdere gaven.

Mastermedium

Een helderhorend medium

Een ander soort energie die een medium door kan krijgen, is helder horend. Een medium die helderhorend is kan geluiden, stemmen of melodieën horen van andere entiteiten. Deze boodschap kan het antwoord zijn op de vraag die iemand heeft over liefde, toekomst voorspellen of andere belangrijke zaken. Zij kunnen letterlijk een stem horen van bijvoorbeeld een overledene.

Een helderziend medium

Helderziendheid wordt vaak geassocieerd met het voorspellen van de toekomst. Door de beelden die een helderziende doorkrijgt kan er gekeken worden in de toekomst. Maar ook kan een helderziende het antwoord weten op een vraag uit een voorval die zich in het verleden heeft afgespeeld.

Een heldervoelend medium

Heldervoelend is een van de paranormale gaven die ook ander is dan helderwetend zijn. Heldervoelen is het totaal gevoel krijgen van emoties, gevoelens en allerlei soorten energieën. Er worden fijngevoelige energieën aangevoeld die te maken hebben met intuïtie en het buikgevoel.

Deze gevoelens kunnen betrekking hebben op mensen, maar ook andere fysieke elementen. Denk bijvoorbeeld aan een ruimte in een huis of een kamer. Iedere woning heeft daar bepaalde energieën die zijn blijven hangen.

Een medium of paragnost kan tijdens zijn of haar persoonlijke groei ook meerdere gaven hebben ontwikkelt. Zo hebben zij een combinatie van verschillende gaven. Een medium of paragnost kan daardoor ook helderziend zijn en kunnen helderweten.

Een consult met een medium die kan helderweten

Als het eenmaal zover is en jij open staat voor een consult met een medium of paragnost dan kan jij dat online starten. Je kunt met iemand gaan praten die een hoog ontwikkelde intuïtie heeft, maar ook met iemand die helderziend is. Je kan praten over nieuwe mensen, nieuwe ervaringen, emoties, liefde of de negatieve gedachten die je mogelijk hebt.

Als je in gesprek gaat met een van de mediums of paragnosten kan jij tot nieuwe inzichten komen. Contact kan via de e-mail, via de chat of telefonisch.