Wat is een medium?

Een medium kun je zien als iemand die een drager is. Wat betekent medium? Dat is dus een overdrager van boodschappen. Deze boodschappen kunnen zij overdragen en ontvangen via geesten, engelen of andere niet materiële entiteiten. Daarbij kan het zijn dan een medium over meerdere paranormale gaven beschikt, maar ook gebruik maakt van verschillende technieken.

De boodschapper kan dingen overbrengen doordat zij verschillende paranormale gaves hebben. Dit kan zijn dat ze helderhorend, helderziend, heldervoelend, helderwetend of helderruikend zijn. Je kan zo’n medium of paragnost dan zien als een soort van tussenpersoon tussen jou en de spirituele wereld. Via een communicatiekanaal krijg een medium dan de boodschappen door mede doordat ze beschikken over verschillende gaven. Een door jou gekozen medium kan door verschillende energieën de boodschap doorgeven. Maar de gave die een medium heeft heeft wel betrekking tot wat iemand dan kan. Daarom is het belangrijk om hier eerst het een en ander van de weten.

Een helderhorend medium

Een medium die helderhorend is die hoort een boodschap die wordt doorgegeven door geesten, demonen of bijvoorbeeld engelen. Hierbij is het modelijk dat er communicatie plaats vindt tussen deze twee. Zo kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat een helderhorend medium kan communiceren met overledenen.

Een helderziend medium

Wanneer een medium kan helder zien, helderzienden dat wil dus zeggen dat zij boodschappen doorkrijgen in beelden. Hier wordt vaak dan ook gezegd dat iemand beschikt over drie ogen. Helderziendheid ken je vast wel van een glazen bol, dit gebeurt nog steeds maar is ook op andere manieren mogelijk. Een helderziende

Een heldervoelend medium

Een medium die heldervoelend is die krijg de boodschap door door middel van gevoelens. Deze gevoelens kunnen zij dan omzetten in woorden. Het kan zijn dat deze prikkel komt door de tastzin maar ook emoties.

Een helderruikend medium

Een ander medium is iemand die helderruikend is. In dit geval kan iemand bijvoorbeeld chemische stoffen ruiken, een andere gasvormige fase en dit is dan een boodschap. De informatiedrager weet dan dat er bijvoorbeeld een engel, ziektes of de dood aanwezig is.

Een helderwetend medium

Wanneer een fysiek medium helderwetend is wil dat zeggen dat een medium boodschappen doorkrijgt. Hierbij weet een medium goed wat diegene zelf aanvoelt, maar ook wat diegene doorkrijgt, een onderscheid is dus dan erg duidelijk. Dit kun je eigenlijk zien als een hele sterke intuïtie.

Fysieke middelen die een fysiek medium gebruikt

Er zijn veel middelen die een medium kan gebruiken om boodschappen door te krijgen. Dit is dan een voorwerp waarop gegevens en waardoor gegevens worden doorgegeven. Zie dit als een soort van communicatiemiddel. Voor een medium kan een voorwerp verschillende betekenissen hebben. De ene kan bijvoorbeeld meer met een radio die van iemand is geweest dan met een televisie als hulpmiddel.

Ook kaarten kunnen gebruikt worden door mediums en paragnosten als instrument om boodschappen door te krijgen. Deze hulpmiddelen zijn dan bijvoorbeeld tarot of lenormand kaarten.

Gebruik van Runenstenen

Een medium kan ook met runenstenen een consult in gaan. In dit geval is het zo dat dit hulpmiddel er is om uitspraken te doen over de toekomst. Dit materie wordt in bepaalde patronen gelegd en hebben allen een eigen betekenis.

Sterren

Ook astrologen kunnen door de sterren boodschappen doorkrijgen van overledenen, engelen of geesten. Zo kan iemand contact leggen, meer over gedachten te weten komen en jou zelfs in één woord iets vertellen dat je zelf nog niet wist.

Persoonlijke voorwerpen

Het kan ook zijn dat mediums en paragnosten persoonlijke voorwerpen gebruiken om een boodschap in woorden over te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door foto’s van een overleden persoon om zo contact te leggen met hun zielen. Maar voor heel veel andere voorwerpen kan de channeling voortvloeien. Dit kan hele willekeurige materie zijn. Hierbij kun je denken aan: magnetische banden, harde schijf, magnetische strip, een uitgelezen krant, aarde uit de tuin of andere gerelateerde artikelen die ooit van iemand zijn geweest waarover je meer te weten wilt komen.

Een medium kan dus door zowel stoffelijk als iets onstoffelijk een boodschap overbrengen. Dit kunnen dan dus boodschappen zijn van overledenen via geesten, engelen of een tastbaar product.

De verschillende boodschappers

De fysieke drager, een medium, kan dus door middelen boodschappen doorkrijgen. Maar ook kan een medium, waarzegger of paragnost dit doorkrijgen van andere wezens. Dit kunnen geesten, engelen, de kosmos of andere entiteiten zijn.

Via een geest van een helderziend of helderwetend medium contact leggen met overledenen. Zo is een medium dus een tussenpersoon en dient als communicatiemiddel. Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand nog vragen heeft over een overleden persoon.

Engelen zijn eigenlijk diegene die over ons waken en kunnen dus boodschappen doorgeven aan een medium omdat ze nog beter weten wat er eigenlijk speelt. Zo kun je zelf meer begrip krijgen voor een situatie. Zo is een medium dus in staat om contact te leggen.

Welk medium past bij jou?

Nu je de betekenis van een medium duidelijk hebt en je wellicht in contact wil komen met een medium is het wel belangrijk om te weten welke mediums bij jou passen. JE weet nu dat er verschillende mediums zijn met wie jij in gesprek kan komen. Ook weet je dat een informatiedrager op verschillende manieren een communicatiemiddel kan inzetten om contact te leggen met bijvoorbeeld geesten.

Het is belangrijk dat als jij in contact wilt komen met een medium je je hiervoor goed inleest. Bijvoorbeeld over de werkwijze van een specifiek medium. Maakt iemand juist gebruik van materie, als de uitgelezen krant of een optische disc. Of gebruikt dit medium liever geen hulpmiddel.

Ook moet je goed weten of je liever met een medium of paragnost in contact komt die fysiek, mentaal of spiritueel met jou een consult aan gaat. Allen hebben ze een ander doel. Ook belangrijk om te kijken of je wilt communiceren met een medium die met zielen contact kan leggen of iemand die juist alleen beelden door krijgt. Dit heeft namelijk zeker invloed op de werkwijze.

Een medium met wie jij een consult aan wilt vragen is een persoonlijke keuze. Het is dus ook niet goed of fout. Het is belangrijk dat jij goed kan communiceren met een medium en dat jij je op je gemakt voelt.