Aan keuzes maken zitten consequenties

keuzes maken Aan keuzes maken zitten consequenties. We ontkomen er niet aan, aan het maken van keuzes. De ene keuze is de andere niet. De ene keuze is zo gemaakt, de anderen kun je jaren over dubben. Aan keuzes maken zitten consequenties. Of het nu om iets groots gaat, of klein. Maakt in feite niet uit.

Welk broodje heb ik zin in vandaag, een wit, een bruin, maisbrood? Het is een keuze en de consequentie hiervan is niet heel erg groot. Alhoewel kan iemand dan opperen. Nou voor mij wel. Ik eet echt geen wit brood, dus heb ik vandaag niets te eten!. Tja, zo zie je maar, inderdaad aan elke keuze zitten consequenties.

Waarom hier een blog over? Omdat er een Nieuwe Tijd aankomt. Daar gaan we een keuze voor maken. En aan die keuze zitten consequenties. Een tijd waarin de mens veel meer voor zichzelf hoort te gaan staan, waardoor hij echt wordt geconfronteerd met zijn eigen keuzes. Die Nieuwe tijd vraagt van ons een totaal andere manier van in het leven staan, dan we tot op heden hebben gedaan.

Deze tijd vraagt om bewustwording. En niet alleen dat. Ook vraagt het van een ieder echt zelf zijn eigen leven invulling te gaan geven. Niet meer afhankelijk te zijn van anderen. Het vraagt van ons op een andere manier de liefde te gaan zien. Meer vanuit onszelf in liefde te gaan leven.

Als je dat te pakken hebt, wordt keuzes maken ineens een stuk makkelijker. Daar willen wij jullie vanuit Nieuwe Tijd vast wegwijs in maken. Door stil te staan bij elke keuze en deze bewust te gaan maken. Wat inhoudt, denk goed na over de consequenties.

En niet alleen nadenken, maar ook hoe jij je zal voelen bij de nieuwe situatie, ben je klaar om de nieuwe tijd die er aan zit te komen, te kunnen gaan omarmen. Het leven zal individueler worden, minder afhankelijk van elkaar. Eigenliefde voorop. En dat lijkt voor nu egoïstisch. Wij van Nieuwe Tijd weten beter.

Zodra een ieder vanuit eigenliefde gaat leven en keuzes gaat maken, wordt het leven niet alleen voor deze persoon zelf zoveel beter, voor iedereen! Hoe kan dat dan? Omdat die persoon die zo leeft, zichzelf het gunt en het dan ook een ander gunt!

Dat is de kunst van de nieuwe tijd die aankomt. Gunnen, oprecht gunnen en dat betekent, keuzes maken voor jezelf, waarbij je heel goed de consequenties zelf kunt overzien. We leven dan veel bewuster. Met onszelf, met elkaar.

We gaan andere zaken dan nu belangrijk vinden. Omgang met elkaar, liefde, relaties, menselijkheid, waardigheid. De angel, de strijd gaat er uit. Er is behoefte aan saamhorigheid en daar horen keuzes maken bij.

Een ieder gunt elkaar ook die keuze, de mens leeft in de nieuwe tijd vrij. Vrij van bemoeienis, voor elkaar willen beslissen. We gunnen elkaar de keuzes en de ruimte. Niemand die je ergens toe zal dwingen, geen sprake van drang.

Omdat een ieder heel gedegen zijn eigen afwegingen maakt, waarbij die heus wel een ander zal raadplegen, maar dat is iets heel anders, dan een ander zijn raad (verplicht) opvolgen. Wij van Nieuwe Tijd verheugen ons al op deze tijd. Eindelijk vredelievend, menslievend, respectvol, ieder in zijn waarde latend met elkaar leven. En dat kan echt alleen als een ieder zijn eigen keuzes vanuit eigen bewustzijn gaat maken.

Dat daar consequenties aan zitten, is een ieder in de nieuwe tijd zich ook volledig van bewust!