Medium master

Heb jij bepaalde levensvragen waar jij over wil praten met een ervaren medium master? Wil jij graag dat jouw toekomst bekeken wordt door een top medium? Een gesprek aan gaan met een top kaartlegster? Wil jij praten met een medium die helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderruikend of heldervoelend is? Wil jij een gesprek over tweelingzielen of overige levensvragen? Dan ben jij bij de Nieuwe Tijd aan het juiste adres.

Onze mediums willen jou graag helpen met het beantwoorden van levensvragen, om blokkades uit de weg te gaan, een toekomst voorspelling doen of lenormand kaarten leggen. Er zijn online veel mediums en paragnosten die jou graag helpen als jij hulp nodig hebt. Zij kunnen jou handvaten bieden die leiden tot een gelukkiger leven.

Kom in contact met een super medium van de Nieuwe Tijd. Dit om een voorspelling te laten doen, in contact te komen met een top kaartlegster, voor pendelen, voor het beantwoorden van levensvragen of om te praten over tweelingzielen. Een helderziende, heldervoelend of helderhorend master medium. Dit alles om jou te helpen.

Onze mediums staan 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om jou te helpen. Dus of je nu thuis bent, op het werk, waar dan ook ter wereld. Onze mediums zijn bijna altijd online via ons mediums platform. Dit om te helpen met het maken van afspraken. Kom dus direct bij een van onze helderzienden, heldervoelend of helderhorend master mediums in contact voor advies en hulp.

Wat is een ervaren medium?

Een medium is iemand die contact legt met de geestenwereld. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een vraag, of gewoon maar door het uitvoeren van een kaartlegging of pendel beweging op jou te leggen. Een medium ziet als hij of zij meedoet in de geestenwereld allerlei beelden, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen. Het is de taak van de medium om in contact te komen met deze beelden, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen. Door dit uit te spreken wordt het naar jou toe gebracht.

Een medium is eigenlijk iemand die boodschappen aan jou door kan geven. Een medium krijgt een boodschap door van engelen, geesten maar kan ook van dierbare overledenen. Deze boodschappen kunnen sommige mediums zien, horen, voelen, ruiken of weten. Ook door fotoreading, engelenkaarten of lenormand kaarten kunnen mediums de boodschappen aan jou vertellen. Deze boodschappen kunnen te maken hebben met liefde, werk, relatie of overige levensvragen. Top mediums kunnen jou de hulp bieden die jij nodig hebt.

Een medium kan beschikken over één of meerdere paranormale gaves. Deze zorgen er voor dat een super medium vragen kan beantwoorden. Heb jij een vraag aan het paranormale? Onze mediums helpen jou!

Een helderhorend medium

Een medium die helderhorend is die kan boodschappen door krijgen door middel van geluiden. Zij kunnen uit verschillende omstandigheden bevestiging krijgen van bijvoorbeeld engelen die deze boodschappen door geven. Dit kan bijvoorbeeld over zielsverwanten, tweelingzielen, maar ook over overige levensvragen.

Het kan zijn dat jouw dierbare contact legt door middel van stemmen of anderszins. Zo kan een helderhorend medium jou de boodschap door geven dat je dierbare aanwezig is. Soms als ware, soms in beeld of een gevoel. Dit kan heel duidelijk zijn en vaak ook nauwkeurig. Een helderhorend medium kan ook gebeurtenissen, gebeurtenissen en plaatsen opduikelen door middel van stemmen uit het verleden.

Tevens kan een helderhorend medium ook helderziend zijn. Dan wordt er dus gebruik gemaakt van de twee paranormale gaves waar een medium over beschikt.

Een helderziend medium

Een helderziend medium is een medium die door hun ruime ervaring boodschappen door krijgen door middel van beelden. Een helderziende kan beelden zien, met kleuren of zonder kleuren. Maar daardoor wel bepaalde kenmerken van een specifieke situatie kenbaar maken. Een helderziende kan dingen aangeven uit het verleden maar ook het heden en de toekomst.

Een helderziende kan jou met overige vragen helpen. Dit kan ook door kaartleggers, door fotoreading of door informatie te verkrijgen door een product of accessoires die bij een bepaalde vraag behoort. Zo kan de beschrijving van de boodschap die de helderziende doorkrijgt specifieker worden doorgegeven.

Een helderziende medium kan een vraag beantwoorden die te maken heeft met jouw toekomst. Dit doet hij of zij door middel van visioenen die hij of zij in de geest krijgt. Als een helderziende medium gebruik maakt van de lenormand kaarten, dan kan hij of zij jou door middel van correlaties tussen de kaarten en jouw levensvraag, jou een idee geven binnen welke richting jij je leven moet bewegen. Super mediums kunnen jouw levensvraag helder voor je oplossen en jou te helpen op weg.

Wat kan een helderziend medium?

De uitleg die een helderziende jou geeft op de levensvragen die jij hebt is altijd eerlijk. Een helderziend medium zal geen boodschap doorgeven aan cliënten als hij of zij niet zeker weet of de boodschap klopt. Een master medium zal dus altijd een eerlijk antwoord geven. Het kan ook zo zijn dat een master medium geen boodschap door krijgt. Ook dit zal een master medium jou eerlijk toegeven.

Een master medium kan naast een helderziende of helderhorend zijn ook een helder ruikend master medium zijn. Een helderziende medium kan ook heel goed het hoe, wat en waar van een situatie doorgeven. Een helderziende kan jouw advies en wijsheid geven door middel van beelden. Dus het is ook mogelijk om beelden te krijgen, maar dan door een helderziende medium. Het beeld dat een helderziende medium kan geven geeft jouw dan ook het hoe, wat en waar stukje van de adviezen.

Een helderruikend medium

Een helderruikend medium is een medium die boodschappen kan ruiken of zich anderszins kan oriënteren door middel van geuren. Het komt voor dat een goed getraind helderruikend medium ver van elkaar kunnen zijn, maar toch dezelfde geur ruiken. Een master medium die helderruikend is kan boodschappen door krijgen door middel van geuren. Het kan voor je overleden dierbaren zijn, maar ook om andere levensvragen aan jou te laten weten.

Tevens kan een helderruikend medium ook een heldeziende zijn. Dan beschikt de master medium dus over meerdere paranormale gaves. Dit kan helpen bij het doen van een voorspelling of het beantwoorden van levensvragen.

Een heldervoelend medium

Een heldervoelende is iemand die bepaalde situaties heel goed kan aanvoelen. Dit komt door de hogere trillingsfrequentie. Als heldervoelende vang je heel veel prikkels op en komen dingen veel sneller en harder binnen. Tijdens deze consulten kan een heldervoelende master medium jouw een voorspelling doen over de toekomst, antwoord geven op levensvragen over de liefde, relatie of andere belangrijke zaken.

Een heldervoelende master medium kan jou helpen met het verwerken van bepaalde gevoelens, die betrekking hebben tot liefde bijvoorbeeld. Vaak voelt een heldervoelende jouw situatie al aan. Hierdoor kan een heldervoelend medium jou een helder beeld geven van bepaalde omstandigheden. Ook kan een heldervoelende medium specialistische dingen voor je op het gebied van liefde oplossen.

Een medium die heldervoelend is, voelt allerlei dingen in de geestenwereld. Deze gevoelens kunnen heel krachtig zijn en ze kan ook bijzonder verhelderend werken. Met een heldervoelend medium kunnen gevoelens en regels duidelijk worden gemaakt.

Wat kan een heldervoelend medium?

Wanneer een heldervoelend medium of helderwetend medium jou meerdere malen raad of wijsheid geeft, dan kan het mogelijk zijn dat deze master mediums ook helderziend of helderhorend zijn. Verder kunnen master mediums die paranormaal begaafd is voor meerdere dingen gebruikt worden. Dus een helderziende medium kan niet alleen helderziend zijn, maar ook heldervoelend, heldere weten en misschien zelfs helderhorend.

Een heldervoelend master medium kan jou helpen bij het verwerken van bepaalde dingen. Verder kan een heldervoelend master medium jouw advies geven over de toekomst en hoe om te gaan met bepaalde situaties. Een heldervoelend medium specialistische dingen voor je op het gebied van liefde oplossen. En kan jou helpen bij het oplossen van een situatie door advies en wijsheid.

Een heldervoelend medium kan goed inschatten wat er met iemand aan de hand is. Dit kan heel prettig werken; je denkt dat je bepaalde dingen alleen door kunt voelen. Wanneer een heldervoelend medium deze ervaring met je deelt, kan het positieve indrukken geven op jouw situatie en dan kan een heldervoelend medium jouw helpen makkelijk en snel de dingen waar je mee zit op een andere manier te bekijken.

Een helderwetend medium

Een medium die helderwetend is die krijgt antwoorden door middel van woorden, gevoel maar ook door beelden. Door een bepaalde situatie of persoon krijgt een master medium die helderwetend is dingen door. Een medium die helderwetend  is eigenlijk een soort combinatie tussen een helderziende, helderhorend en heldervoelend medium.

Een helderwetend medium is eigenlijk gewoon een helderziende, die ook verder gevoel heeft voor advies, hulp en wijsheid. Een medium die helderwetend is kan jou daarom ook graag helpen in de levensvragen die jij hebt. Een helderwetend medium kan je helpen bij het oplossen van een situatie, maar ook door advies en wijsheid. Het maakt niet uit welke richting jij opgaat; helderwetend medium kan jou door advies en wijsheid helpen bij het verbeteren van een situatie.

Een ervaren kaartlegster

Het kan ook zo zijn dat er tijdens de consulten iets wordt toegevoegd. Dit zijn hulpmiddelen voor een master medium om op jouw levensvragen antwoorden te geven. Dit kan door een kaartlegging met engelenkaarten of lenormand kaarten. Maar ook healing, fotoreading of andere diensten kunnen worden volbracht.

Een top medium kan tijdens en gesprek gebruik maken van kaarten. Een top kaartlegster maakt tijdens een kaartlegging gebruik van lenormand kaarten of engelen kaarten. Door dat dit toegevoegd is tijdens een gesprek kan een top medium een betere voorspelling doen of een betere beschrijving geven op antwoorden op levensvragen.

Tevens kan een super medium jou helpen met het verwijderen van zwarte magie. Ook voor fotoreading kun je terecht bij een top medium. Bij fotoreading kan een master medium die bijvoorbeeld heldervoelend is uitleg doorkrijgen op situaties. Dit kan gaan over liefde, waar je werkt, levensvragen of je relatie.

Naast de lenormand of engelen kaarten en fotoreading kan een medium jou ook helpen met healing. Dit kan bijvoorbeeld door een Reiki Master. Een Reiki Master kan healing op afstand doen.

Een top medium kan ook door voorwerpen meer informatie verkrijgen. Deze voorwerpen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Van bijvoorbeeld een olie product, tot aan een rasp of een vuil t-shirt. Als deze producten in relatie staan tot iets of iemand kan hiervan gebruik worden gemaakt tijdens de consulten.

Een relatie medium

Je kan bij een top medium ook terecht voor relatie problemen. Een relatie medium kan ook beschikken over verschillende paranormale gaves. Dit kan zijn dat een top medium heldervoelend is en jou op die manier kan helpen met jouw relatie problemen. Maar ook kan een medium helderwetend zijn en daardoor jou helpen met relatie problemen.

Het werkt voor jou het beste als jij jezelf op je gemak voelt. Op deze manier kan jij beter over jouw gevoelens praten en zal een medium in duidelijke taal voor jou de situatie kunnen vertellen. Dit zodat jij weer positief in het leven staat.

Een medium staat voor jou de hele dag door klaar om te praten over jouw relatie problemen. Op het moment van de dag dat jij de behoefte hebt kun je in gesprek komt met een relatie medium. Jij kan dit doen via de online chat of telefonisch contact.

Een master medium is een specialist op het gebied van liefde, relatie en andere levensvragen. Door haar gave weet een master medium precies waar zij voor staat en wat zij voor jou kan doen. Door het gebruik van verschillende paranormale middelen zoals engelenkaarten, fotoreading of healing kan een master medium jouw levensvragen beantwoorden. Vaak al tijdens een eerste consult!

Een master medium voor al jouw levensvragen

Een master medium kan jouw levensvragen beantwoorden. Dit kan door middel van engelen kaarten, fotoreading of healing. Omdat er tijdens het gesprek verschillende paranormale diensten gebruik worden gemaakt kan een master medium antwoord geven op jouw levensvragen. Dit alles is mogelijk doordat een Medium je kan helpen met helderwetend zijn of heldervoelend.

Als jij een master medium wilt ontmoeten kun je contact opnemen via de chat of telefonisch contact. Jouw levensvragen worden vaak al tijdens het eerste gesprek beantwoord.

Een medium is klaar voor je op elk moment van de dag om jouw levensvragen te beantwoorden. Dit omdat een medium paranormale gaven heeft, zoals heldervoelend of helderwetend. Online kan jouw levensvragen worden beantwoord door middel van chat of telefonisch contact.

Tweelingzielen, zielsverwanten

Het ontmoeten van jouw tweelingzielen kan heel intens en verwarrend zijn. Jij voelt met iemand een innige connectie en onvoorwaardelijke liefde. Maar dit kan ook juist levensvragen oproepen of nare gevoelens. De liefde voor elkaar is groot, maar ook nare emoties kunnen overheersen. Het kan dan goed zijn om met een helderziende, of heldervoelend medium hierover in gesprek te gaan. Kenmerken waaraan je kan herkennen dat tweelingzielen erlkaar ontmoeten is wanneer het lijkt alsof je iemand al heel lang kent en het direct vertrouwd is. Twijfel jij of jij jouw tweelingzielen hebt ontmoet, dan kun je hierover in gesprek gaan met een medium en/of paragnost.

Ditzelfde geld bij zielsverwanten. Het kan heftig zijn wanneer zielsverwanten elkaar ontmoeten. Hoe je zeker weet dat zielsverwanten elkaar ontmoeten is vaag. Zielsverwanten kunnen familie, vrienden of andere connecties met elkaar hebben. Maar dat hoeft niet perse.

Het verschil tussen zielsverwanten en tweelingzielen is dat bij zielsverwanten mensen op jou lijken qua zielsniveau. Zielsverwanten hebben een intens gevoel naar elkaar toe, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Tweelingzielen zijn twee personen die ontstaan zijn uit één ziel. Beide personen hebben hetzelfde doel en soortgelijke levenservaringen. Als tweelingzielen lijken dus erg op elkaar en kunnen daardoor een goede (vriendschappelijke) relatie met elkaar hebben. De liefde voor elkaar is onvoorwaardelijk en tweelingzielen vullen elkaar aan.

Een paragnost voor overige levensvragen

Naast het feit dat er top mediums beschikbaar zijn bij de Nieuwe Tijd, kun je ook een gesprek aan gaan met een paragnost. Een paragnost kan jou ook helpen als je hulp nodig hebt. Je kunt een gesprek aan gaan met een paragnost die jou bevestiging geeft of een voorspelling doet over de toekomst.

Er is wel een duidelijk verschil tussen een paragnost en een medium. Een medium kan namelijk een connectie maken met andere entiteiten. Waaronder engelen, gidsen of overledenen. Dit kan een paragnost niet. Als jij dus hulp nodig hebt en dat heeft betrekking tot een overledenen dan kun je beter een consult aangaan met een medium. Voor overige vragen kun je ook bij een paragnost terecht.

Een paragnost kan ook verschillende paranormale gaves hebben. Zo kun je een consult aangaan met een helderziend paragnost, een helderhorend paragnost, een heldervoelend paragnost, een helderziende paragnost of een helderwetend paragnost.

Een paragnoste kan jou helpen met handvaten te bieden in jouw leven. Kan een top kaartlegster zijn of helpen met jouw relatie problemen. Een paragnost kan gespecialiseerd zijn in de liefde, levensvragen of een relatie. Dit is vaak toegevoegd aan het profiel van een paragnost/paragnoste zodat jij in staat bent om de juiste master paragnost te kiezen. Je kunt jouw vraag aan de paragnost stellen via de chat of telefonisch contact.

Contact met een master medium of een paragnost

Net als bij het aanschaffen van een bepaald product kun je online in contact komen met een top medium. Bij een product lees je de specificaties van producten, kijk je naar de gemiddelde beoordeling, kijk je wat anderen bekeken hebben, plaats je een product in je winkelmandje/winkelwagen, wacht je op de bevestiging en ontvang jij het product uit het winkelmandje. Bij een consult met een van de top mediums is dit zo ongeveer gelijk.

Om de voor jou juiste top medium te vinden is het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de medium. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de ‘specificaties’ die een medium heeft die ook aansluit bij waarvoor jij een gesprek wil. Een helderwetend medium doet andere dingen dan een helderziende. Ook niet ieder medium kan praten over zielsverwanten en tweelingzielen. Ook niet iedereen is een ervaren kaartlegster met engelenkaarten of lenormand kaarten. Daarom moet je eerst goed kijken welke kenmerken een master medium heeft. Daarna ga je ook kijken wat de gemiddelde beoordeling is van een specifiek medium, zo weet je vast wat je te wachten staat. Om in gesprek te gaan met een medium moet je een specifieke ‘box’ kiezen en op die manier kun jij chatten/bellen met een medium of paragnoste.

Dus voor kaartleggers, relatie problemen, verwijderen van zwarte magie en het verhelpen van blokkades kun jij terecht bij een master medium. Als jij hulp nodig hebt met het beantwoorden van levensvragen, handvaten in jouw leven of een voorspelling wat betreft liefde kun je terecht bij een master medium. Voor vragen over jouw zielsverwanten en tweelingzielen kun je ook terecht bij een top medium met ruime ervaring. De diensten die een top medium jou kan bieden kan de hele dag door. Zo kun jij terecht bij een medium wanneer jou dit uit komt. Kies de juiste medium voor jou uit de juiste box en ga het gesprek aan.

Hoe kies je een juist master medium voor jou

Het is aller eerst belangrijk om een master medium te kiezen waarbij jij een goed gevoel hebt. Daarbij is het belangrijk dat je de beschrijving leest die bij de desbetreffende master medium staat. Zo kan het zijn dat je een gesprek wilt over tweelingzielen, dan is het belangrijk dat je kiest voor een master medium die hierin gespecialiseerd is. Wil jij liever praten over liefde/relatie, dan kies je voor een box van een medium die hierin gespecialiseerd is. Ditzelfde voor wanneer jij een kaartlegging of een voorspelling wilt doen.

Daarbij is het belangrijk dat je goed kijkt naar een master medium. Onze zijn ook veel mediums te vinden die ‘nep’ zijn en alleen uit zijn op geld. Het is belangrijk dat je gaat voor een betrouwbaar medium. Dit kun je bijvoorbeeld halen uit het feit dat een master medium niet te overtuigd is van zijn of haar diensten. Tijdens een consult kun je ook merken of een medium serieus is of niet. Wanneer het bijvoorbeeld niet mogelijk is om contact te leggen en dus boodschappen binnen te krijgen zal een echt master medium dit eerlijk toegeven en geen antwoorden verzinnen.

De beschrijving, de gemiddelde beoordeling van anderen en jouw eigen gevoel zijn dus erg belangrijk. Maar zorgvuldig de keuze met welk medium of paragnost jij een consult aan gaat. Vaak kan het ook handig zijn om met mensen uit jouw omgeving te praten over een juist master medium. Door ervaringen van anderen kun jij ook jouw keuze laten beïnvloeden. Als jij iemand kent met soortgelijke levensvragen of dilemma’s rondom liefde en relatie kan dit helpen jouw keuze te maken. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor een master medium, maar ook voor een paragnost, paragnoste en kaartlegster.

Chatten met een medium of paragnost

Vroeger kon je natuurlijk alleen maar bij een master medium terecht in het echt. Maar tegenwoordig zijn er online ook veel mogelijkheden om een toekomst voorspelling te doen of om een consult aan te vragen met een top kaartlegster. Online kan een master medium jouw levensvragen beantwoorden, inzicht geven in de liefde, relatie of werk gerelateerde dilemma’s. Ook kan een helderziende master medium fotoreading uitvoeren via de e-mail.

Heb jij hulp nodig om blokkades uit jouw leven weg te krijgen zodat jij weer positiever kan leven? Een master medium staat met haar diensten voor jou klaar. Zelf kun jij aangeven waar je over wilt praten of wanneer het even voldoende is. Dan kun je in een volgend gesprek weer verder gaan met jouw relatie problemen, levensvragen of een voorspelling.

Paragnost Eva
Beschikbaar
Paragnost Eva
Box: 24
Paragnoste, mijn werk doe ik van hart tot hart. Ik heb veel ervaring al sinds mijn vroege jeugd. Ik ben spiritueel aangelegd en doe diverse soorten kaartleggingen op ieder vlak.

Evees
Offline
Evees
Box: 03
Medium, Helderwetend, Ingevingen, Kaartleggingen Belconsulten, emailconsulten

Medium Layla
Offline
Medium Layla
Box: 05
Zit je met een probleem heb je een vraag waarbij je inzichten nodig hebt dan help ik je graag met mijn winty s (gidsen)surinaamsezigeunerwaarzegkaarten en de tarotkaarten en de pendel kan ik je duidelinkheid gevenoverhetveleden en het heden

Medium Kitty
Offline
Medium Kitty
Box: 06
Als ervaren Medium en Spiritueel Coach, help ik je met mijn heldervoelendheid, helderziendheid, Engelen-, Tarot- of Lenormand Kaartleggingen jóuw weg te vinden. 

Medium Laura
Offline
Medium Laura
Box: 07
Medium, Ik leg al meer dan 40 jaar de tarotkaarten en toen ik in de jaren tachtig ging magnetiseren specialiseerde ik mij vervolgens ook in Reiki.

Paragnost Bernadette
Offline
Paragnost Bernadette
Box: 08
Niet aangeleerd maar aangeboren. Hierdoor help ik je inzichten te krijgen waar je problemen en blokkades liggen. Waardoor je verder kunt in je leven om je doelen en wensen te bereiken.

Medium Arlette
Offline
Medium Arlette
Box: 10
Spiritueel Coach, HSP Coach, met jarenlange ervaring. Door goed te luisteren en in te voelen, geef ik je graag inzicht en advies op al je levensvragen. 

Medium Betty
Offline
Medium Betty
Box: 11
Energetische coaching, dating en liefdes advies, zzp consult, spiritual counseling. 

Oryn
Offline
Oryn
Box: 12
Ik ben geboren met een bijzondere gave, waar ik zeer dankbaar voor ben, ik kan u bijstaan in AL uw vraagstukken. Mijn gaven zijn; helderhorend, helderwetend en helderziend. Via mijn energie kom ik volledig in contact met uw energie en de mensen om u heen. Dit noemt men channelen. Met mijn pendel en kaarten kan ik u helpen bij het vinden van juiste antwoorden.

Medium Olivia
Offline
Medium Olivia
Box: 13
   Helderwetend & intuitief Medium narcisme & trauma expert (o.a.Toxische relaties) Coach en kaartlegster(Lenormand) zuiver antwoord

Medium Maria
Offline
Medium Maria
Box: 14
Medium, Heldenvoelend, helderziend, helderhorend. Geeft inzicht in zaken, relatie en al dat je bezig houd,op afstand  blokkades  weg halen  foto lezen. eigen praktijk massage. 

Medium Daniël
Offline
Medium Daniël
Box: 15
hoogsensitief medium , Helder ziend/voelend/wetend Orakel kaarten, Verbinding aardengelen  (Tweeling) Zielen relaties Narcistische relaties. Jezelf terug in balans krijgen. Geen vraag is mij te gek, Ik kan met een aantal woorden invoelen in je situatie, en samen met je kijken waar je kracht ligt en inzichten verschaffen.  Begeleiding om in je eigen kracht te komen en blijven. Luisterend oor 

Medium Margret
Offline
Medium Margret
Box: 16
Gespecialiseerd in ZielsLiefde ~ Medium, Kaartlegster en Sjamaan. Tweelingzielen ~ Spiritueel en Kundalini advies, dieren, totemdieren ~ Karma. de wet van aantrekking en loslaten.. U kunt voor meerdere thema's bij mij terecht. Ik helpt u graag duidelijkheid te vinden in uw vragen. Ik ben op dinsdagavond half 9, met mn Kaarten online, bij Facebook Paragnosten Chat. Liefs margret  

Valantino
Offline
Valantino
Box: 17
Heldervoelend, Pranic Healer, Crystal Healer, Psychotherapie, Coach, Spiritual Response Therapie (SRT), Pendelaar, Tarotist, Lenormand, Vedische Astrologie.

Medium Regina
Offline
Medium Regina
Box: 19
Medium, healer voor ziels-gesprekken

Anita
Offline
Anita
Box: 20
Ik ben helderziend en nummeroloog leg contact met overledenen. Ook lenormandkaartlegging

Paragnost Thea
Offline
Paragnost Thea
Box: 22
Heldervoelend ASCENSION Coach, Pendelen, Astrologie. Krachtig SOUL-HEALER op afstand voor Mens en Dier!!

Paragnost Marie
Offline
Paragnost Marie
Box: 23
Ik ben Marie ben helder voelend en helderhorend en door contact met mijn gidsen krijg ik al een beeld en dingen door van een bepaalde situatie, heb een heel sterke intuïtie.  Ik doe ook per maandlegging en jaarlegging 2024. Ik kan voor je pendelen, invoelen,Lenormand- Engelen- en inzichtkaarten voor je leggen. Ook voor verleden - heden en toekomst. Heb een luisterend oor en samen komen we er wel uit.

Elise
Offline
Elise
Box: 25
Medium, paragnoste, helderwetend, helderhorend en heldervoelend, healer en foto lezen.

Cleopatra
Offline
Cleopatra
Box: 26
Ik ben helderziende, heldervoelend, kaartlegster, relatie problemen, fotoreading, pendel.

Faroek
Offline
Faroek
Box: 28
Healer | Transformatie | Starseed Zielsliefde | Multi-Dimensionaal | LGBTQ+

Medium Marion
Offline
Medium Marion
Box: 29
 Medium/paragnost. Omdat ik geboren ben met een bijzondere gave, kan ik u duidelijk bijstaan in uw vraagstukken ......

Katja Charlotte
Offline
Katja Charlotte
Box: 31
Medium/helderziend/coach. Graag help ik jou helderheid te scheppen via gidsen, en levenservaring. Volg je hart

Medium Angie
Offline
Medium Angie
Box: 32
Angie: Heldervoelend, wetend en ziend topmedium en kaartlegster. Specialisatie alle vragen over de liefde, tweelingzielen en hoe meer geld te creëren. Indien gewenst blokkade healing voor liefde en geld op afstand mogelijk.

Linda
Offline
Linda
Box: 33
  Als spiritueel Coach begeleid ik jou graag met al je vragen op jouw levenspad. Liefde, werk, narcisme, tweelingzielen of een luisterend oor. Ben jij op zoek naar meer positieve motivatie?  Dan ben jij bij mij op de juiste plek.  Na een gesprek met mij heb jij meer inzichten en tools gekregen zodat jij weer met een frisse blik door het leven kan!

MariaLouise
Offline
MariaLouise
Box: 35
Complexe relaties/situaties • Helder voelend • Intuïtief Coach • HSP • Transformatieproces • Spirituele ontwikkeling • Angst • Stress

Spiritueel coach Sky
Offline
Spiritueel coach Sky
Box: 36
Ik ben gespecialiseerd: Narcistische relaties, Zielsconnecties, Transformatieprocessen, Persoonlijke blokkades, Kaartleggen, Pendelen

Medium Layla (2)
Offline
Medium Layla (2)
Box: 37
Helderwetend en voelend medium en Tarotkaartlegster ,Soulmate en relatiecoaching  ;Objektief advies en inzicht vanuit de akasha kroniek of het collectieve onderbewuste , live via de chat is ook  mogelijk;Ik  doe dit werk zo authentisch mogelijk  ,ik zeg alles wat ik zie en uw eigen vrij wil en actie is ook nog belangrijk ..

Lies
Offline
Lies
Box: 39
Welkom, heldervoelend, wetend medium: transformaties, relaties > gelijk waardigheid en bron her-inneringen, de weg naar binnen.

Medium Amy
Offline
Medium Amy
Box: 42
'To the point'  Helderwetend-heldervoelend.  Eerlijk en oprecht consult. Healing op afstand.

Medium Rosali
Offline
Medium Rosali
Box: 43
Foto Racool.com Ik ben een verbinder. Mijn gidsen ( waaronder Rosali ) zoeken contact met die van u om zo zuiver antwoord te kunnen geven op uw vragen.

Medium Corina
Offline
Medium Corina
Box: 46
Mediumschap, helder voelende, wetende, ziende, horende waarnemingen. Al  30  jaar een eigen praktijk: Oosterse massage techniek .....

Medium Diana
Offline
Medium Diana
Box: 50
Hallo lieve mensen  Ik ben Diana geboren met velen gaven ik ben medium paragnoste en kaartlegster sta ook in contact met mijn gidsen

Albert
Offline
Albert
Box: 04
Top Medium Albert. Helderziend Magnetiseur en Hypnotherapeut, leraar en examiner Hypnose. Als kind heb ik mijn heldeziende gave meegekregen. Toen al kreeg ik via mijn gids, zuivere informatie door, met precieze juistheid over mensen en situaties om mij heen. Als kind denk je nog dat iedereen deze gave heeft, maar dit is zo omdat het voor  jou heel normaal is, maar in mijn pubertijd merkte ik dat dit niet zo was. Op mijn 17e kwam ik mijn leermeeester tegen, ook een helderziend magnetiseur van hem heb ik een leerschool van bijna 30 jaar mogen ontvangen in het spirituele. Heel veel lessen in o.a esoterie, magnetisme, polariteit, rebirthing, de kabala en ga zo maar door heb ik onder de knie gekregen en ben ik meester over geworden. Toch blijf ik liever de leerling en meester in 1, omdat er altijd een verder is, om je bewust van te worden. Een aantal jaar geleden ben ik me gaan interesseren voor hypnose zoals de oude wijzen in Egypte dit deden.  Nu ben ik tevens gediplomeerd Master Hypnotherapeut, met diverse specialisaties, waaronder virtual maagband, stoppen met roken,kinderhypnose, blokkades oplossen ect ,samen met de clienten de wortel van het probleem eruit halen, dus niet snoeien zoals in de meeste tuintjes gebeurt. Het tuintje van je hart... Heeft u vragen over tweelingzielen, liefde, werk/ carrière financiën, verhuizen of heeft u een andere levensvraag? Stel ze gerust ik heb vaak alleen een naam of een vraag van u nodig.  Ook benieuwd naar wat het nieuwe jaar voor u in petto heeft? U bent van harte welkom voor een jaarlegging Uw feedback omtrent de kwaliteit van het consult is erg belangrijk, ik stel het erg op prijs om uw review te mogen ontvangen omdat uw ervaring hierover helderheid geeft. Alvast bedankt.

Spiritueel Coach Clarisa
Offline
Spiritueel Coach Clarisa
Box: 53
Medium, Liefdes&Relatieproblemen. Persoonlijke blokkades oplossen. Persoonlijke groei. Helderziend- en wetend. Lenormandkaarten. Vragen pendelen. Stress. Burn out.

Medium Carine
Offline
Medium Carine
Box: 56
coacing oplossingsgericht relatie deskundige helder wetend

Medium Jeanette
Offline
Medium Jeanette
Box: 58
Gespecialiseerd in relaties en complexe situaties. Erkend Medium. Bekend van TV. Eerlijk en direct.

Paragnost Marco
Offline
Paragnost Marco
Box: 61
Ik ben een helder wetend en voelend paragnost medium. Spiritueel coach. Narcisme, Blokkades, Angst en stress, psychische problemen. Afstemmen op deze tijd    

Medium Bhartie
Offline
Medium Bhartie
Box: 62
Alles over liefde en relatievragen.  Ook andere vragen zijn welkom. 

Michael
Offline
Michael
Box: 65
Medium, paragnost met veel ervaring Engelen, zielen. Voor verleden, heden en toekomst!

Paragnost Martie
Offline
Paragnost Martie
Box: 67
Ik ben Martie paragnost, trance medium en sjamaan heldervoelend en helderziend,  en helderwetend maak ook contact met overledenen lees foto's,en doe reading kaartlegging en coaching en werk zeker met de gitse boven en mijn eigen gidsen

Klanten Service Box
Offline
Klanten Service Box
Box: 70
Candy chocolate lollipop sesame snaps marshmallow sesame snaps macaroon oat cake lollipop. Jelly-o shortbread jelly-o icing liquorice pudding chocolate bar sugar plum chocolate. Pie oat cake cupcake candy biscuit.

Paragnost Lis
Offline
Paragnost Lis
Box: 52
Paragnost/ helderziend. gespecialiseerd in relatie problemen, coaching, kaartreading met de Lenormand kaarten en de Psychic Tarot. Advies op voeding.