?> Medium master - Nieuwe Tijd

Medium master

Heb jij bepaalde levensvragen waar jij over wil praten met een ervaren medium master? Wil jij graag dat jouw toekomst bekeken wordt door een top medium? Een gesprek aan gaan met een top kaartlegster? Wil jij praten met een medium die helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderruikend of heldervoelend is? Wil jij een gesprek over tweelingzielen of overige levensvragen? Dan ben jij bij de Nieuwe Tijd aan het juiste adres.

Onze mediums willen jou graag helpen met het beantwoorden van levensvragen, om blokkades uit de weg te gaan, een toekomst voorspelling doen of lenormand kaarten leggen. Er zijn online veel mediums en paragnosten die jou graag helpen als jij hulp nodig hebt. Zij kunnen jou handvaten bieden die leiden tot een gelukkiger leven.

Kom in contact met een super medium van de Nieuwe Tijd. Dit om een voorspelling te laten doen, in contact te komen met een top kaartlegster, voor pendelen, voor het beantwoorden van levensvragen of om te praten over tweelingzielen. Een helderziende, heldervoelend of helderhorend master medium. Dit alles om jou te helpen.

Onze mediums staan 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om jou te helpen. Dus of je nu thuis bent, op het werk, waar dan ook ter wereld. Onze mediums zijn bijna altijd online via ons mediums platform. Dit om te helpen met het maken van afspraken. Kom dus direct bij een van onze helderzienden, heldervoelend of helderhorend master mediums in contact voor advies en hulp.

Wat is een ervaren medium?

Een medium is iemand die contact legt met de geestenwereld. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een vraag, of gewoon maar door het uitvoeren van een kaartlegging of pendel beweging op jou te leggen. Een medium ziet als hij of zij meedoet in de geestenwereld allerlei beelden, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen. Het is de taak van de medium om in contact te komen met deze beelden, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen. Door dit uit te spreken wordt het naar jou toe gebracht.

Een medium is eigenlijk iemand die boodschappen aan jou door kan geven. Een medium krijgt een boodschap door van engelen, geesten maar kan ook van dierbare overledenen. Deze boodschappen kunnen sommige mediums zien, horen, voelen, ruiken of weten. Ook door fotoreading, engelenkaarten of lenormand kaarten kunnen mediums de boodschappen aan jou vertellen. Deze boodschappen kunnen te maken hebben met liefde, werk, relatie of overige levensvragen. Top mediums kunnen jou de hulp bieden die jij nodig hebt.

Een medium kan beschikken over één of meerdere paranormale gaves. Deze zorgen er voor dat een super medium vragen kan beantwoorden. Heb jij een vraag aan het paranormale? Onze mediums helpen jou!

Een helderhorend medium

Een medium die helderhorend is die kan boodschappen door krijgen door middel van geluiden. Zij kunnen uit verschillende omstandigheden bevestiging krijgen van bijvoorbeeld engelen die deze boodschappen door geven. Dit kan bijvoorbeeld over zielsverwanten, tweelingzielen, maar ook over overige levensvragen.

Het kan zijn dat jouw dierbare contact legt door middel van stemmen of anderszins. Zo kan een helderhorend medium jou de boodschap door geven dat je dierbare aanwezig is. Soms als ware, soms in beeld of een gevoel. Dit kan heel duidelijk zijn en vaak ook nauwkeurig. Een helderhorend medium kan ook gebeurtenissen, gebeurtenissen en plaatsen opduikelen door middel van stemmen uit het verleden.

Tevens kan een helderhorend medium ook helderziend zijn. Dan wordt er dus gebruik gemaakt van de twee paranormale gaves waar een medium over beschikt.

Een helderziend medium

Een helderziend medium is een medium die door hun ruime ervaring boodschappen door krijgen door middel van beelden. Een helderziende kan beelden zien, met kleuren of zonder kleuren. Maar daardoor wel bepaalde kenmerken van een specifieke situatie kenbaar maken. Een helderziende kan dingen aangeven uit het verleden maar ook het heden en de toekomst.

Een helderziende kan jou met overige vragen helpen. Dit kan ook door kaartleggers, door fotoreading of door informatie te verkrijgen door een product of accessoires die bij een bepaalde vraag behoort. Zo kan de beschrijving van de boodschap die de helderziende doorkrijgt specifieker worden doorgegeven.

Een helderziende medium kan een vraag beantwoorden die te maken heeft met jouw toekomst. Dit doet hij of zij door middel van visioenen die hij of zij in de geest krijgt. Als een helderziende medium gebruik maakt van de lenormand kaarten, dan kan hij of zij jou door middel van correlaties tussen de kaarten en jouw levensvraag, jou een idee geven binnen welke richting jij je leven moet bewegen. Super mediums kunnen jouw levensvraag helder voor je oplossen en jou te helpen op weg.

Wat kan een helderziend medium?

De uitleg die een helderziende jou geeft op de levensvragen die jij hebt is altijd eerlijk. Een helderziend medium zal geen boodschap doorgeven aan cliënten als hij of zij niet zeker weet of de boodschap klopt. Een master medium zal dus altijd een eerlijk antwoord geven. Het kan ook zo zijn dat een master medium geen boodschap door krijgt. Ook dit zal een master medium jou eerlijk toegeven.

Een master medium kan naast een helderziende of helderhorend zijn ook een helder ruikend master medium zijn. Een helderziende medium kan ook heel goed het hoe, wat en waar van een situatie doorgeven. Een helderziende kan jouw advies en wijsheid geven door middel van beelden. Dus het is ook mogelijk om beelden te krijgen, maar dan door een helderziende medium. Het beeld dat een helderziende medium kan geven geeft jouw dan ook het hoe, wat en waar stukje van de adviezen.

Een helderruikend medium

Een helderruikend medium is een medium die boodschappen kan ruiken of zich anderszins kan oriënteren door middel van geuren. Het komt voor dat een goed getraind helderruikend medium ver van elkaar kunnen zijn, maar toch dezelfde geur ruiken. Een master medium die helderruikend is kan boodschappen door krijgen door middel van geuren. Het kan voor je overleden dierbaren zijn, maar ook om andere levensvragen aan jou te laten weten.

Tevens kan een helderruikend medium ook een heldeziende zijn. Dan beschikt de master medium dus over meerdere paranormale gaves. Dit kan helpen bij het doen van een voorspelling of het beantwoorden van levensvragen.

Een heldervoelend medium

Een heldervoelende is iemand die bepaalde situaties heel goed kan aanvoelen. Dit komt door de hogere trillingsfrequentie. Als heldervoelende vang je heel veel prikkels op en komen dingen veel sneller en harder binnen. Tijdens deze consulten kan een heldervoelende master medium jouw een voorspelling doen over de toekomst, antwoord geven op levensvragen over de liefde, relatie of andere belangrijke zaken.

Een heldervoelende master medium kan jou helpen met het verwerken van bepaalde gevoelens, die betrekking hebben tot liefde bijvoorbeeld. Vaak voelt een heldervoelende jouw situatie al aan. Hierdoor kan een heldervoelend medium jou een helder beeld geven van bepaalde omstandigheden. Ook kan een heldervoelende medium specialistische dingen voor je op het gebied van liefde oplossen.

Een medium die heldervoelend is, voelt allerlei dingen in de geestenwereld. Deze gevoelens kunnen heel krachtig zijn en ze kan ook bijzonder verhelderend werken. Met een heldervoelend medium kunnen gevoelens en regels duidelijk worden gemaakt.

Wat kan een heldervoelend medium?

Wanneer een heldervoelend medium of helderwetend medium jou meerdere malen raad of wijsheid geeft, dan kan het mogelijk zijn dat deze master mediums ook helderziend of helderhorend zijn. Verder kunnen master mediums die paranormaal begaafd is voor meerdere dingen gebruikt worden. Dus een helderziende medium kan niet alleen helderziend zijn, maar ook heldervoelend, heldere weten en misschien zelfs helderhorend.

Een heldervoelend master medium kan jou helpen bij het verwerken van bepaalde dingen. Verder kan een heldervoelend master medium jouw advies geven over de toekomst en hoe om te gaan met bepaalde situaties. Een heldervoelend medium specialistische dingen voor je op het gebied van liefde oplossen. En kan jou helpen bij het oplossen van een situatie door advies en wijsheid.

Een heldervoelend medium kan goed inschatten wat er met iemand aan de hand is. Dit kan heel prettig werken; je denkt dat je bepaalde dingen alleen door kunt voelen. Wanneer een heldervoelend medium deze ervaring met je deelt, kan het positieve indrukken geven op jouw situatie en dan kan een heldervoelend medium jouw helpen makkelijk en snel de dingen waar je mee zit op een andere manier te bekijken.

Een helderwetend medium

Een medium die helderwetend is die krijgt antwoorden door middel van woorden, gevoel maar ook door beelden. Door een bepaalde situatie of persoon krijgt een master medium die helderwetend is dingen door. Een medium die helderwetend  is eigenlijk een soort combinatie tussen een helderziende, helderhorend en heldervoelend medium.

Een helderwetend medium is eigenlijk gewoon een helderziende, die ook verder gevoel heeft voor advies, hulp en wijsheid. Een medium die helderwetend is kan jou daarom ook graag helpen in de levensvragen die jij hebt. Een helderwetend medium kan je helpen bij het oplossen van een situatie, maar ook door advies en wijsheid. Het maakt niet uit welke richting jij opgaat; helderwetend medium kan jou door advies en wijsheid helpen bij het verbeteren van een situatie.

Een ervaren kaartlegster

Het kan ook zo zijn dat er tijdens de consulten iets wordt toegevoegd. Dit zijn hulpmiddelen voor een master medium om op jouw levensvragen antwoorden te geven. Dit kan door een kaartlegging met engelenkaarten of lenormand kaarten. Maar ook healing, fotoreading of andere diensten kunnen worden volbracht.

Een top medium kan tijdens en gesprek gebruik maken van kaarten. Een top kaartlegster maakt tijdens een kaartlegging gebruik van lenormand kaarten of engelen kaarten. Door dat dit toegevoegd is tijdens een gesprek kan een top medium een betere voorspelling doen of een betere beschrijving geven op antwoorden op levensvragen.

Tevens kan een super medium jou helpen met het verwijderen van zwarte magie. Ook voor fotoreading kun je terecht bij een top medium. Bij fotoreading kan een master medium die bijvoorbeeld heldervoelend is uitleg doorkrijgen op situaties. Dit kan gaan over liefde, waar je werkt, levensvragen of je relatie.

Naast de lenormand of engelen kaarten en fotoreading kan een medium jou ook helpen met healing. Dit kan bijvoorbeeld door een Reiki Master. Een Reiki Master kan healing op afstand doen.

Een top medium kan ook door voorwerpen meer informatie verkrijgen. Deze voorwerpen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Van bijvoorbeeld een olie product, tot aan een rasp of een vuil t-shirt. Als deze producten in relatie staan tot iets of iemand kan hiervan gebruik worden gemaakt tijdens de consulten.

Een relatie medium

Je kan bij een top medium ook terecht voor relatie problemen. Een relatie medium kan ook beschikken over verschillende paranormale gaves. Dit kan zijn dat een top medium heldervoelend is en jou op die manier kan helpen met jouw relatie problemen. Maar ook kan een medium helderwetend zijn en daardoor jou helpen met relatie problemen.

Het werkt voor jou het beste als jij jezelf op je gemak voelt. Op deze manier kan jij beter over jouw gevoelens praten en zal een medium in duidelijke taal voor jou de situatie kunnen vertellen. Dit zodat jij weer positief in het leven staat.

Een medium staat voor jou de hele dag door klaar om te praten over jouw relatie problemen. Op het moment van de dag dat jij de behoefte hebt kun je in gesprek komt met een relatie medium. Jij kan dit doen via de online chat of telefonisch contact.

Een master medium is een specialist op het gebied van liefde, relatie en andere levensvragen. Door haar gave weet een master medium precies waar zij voor staat en wat zij voor jou kan doen. Door het gebruik van verschillende paranormale middelen zoals engelenkaarten, fotoreading of healing kan een master medium jouw levensvragen beantwoorden. Vaak al tijdens een eerste consult!

Een master medium voor al jouw levensvragen

Een master medium kan jouw levensvragen beantwoorden. Dit kan door middel van engelen kaarten, fotoreading of healing. Omdat er tijdens het gesprek verschillende paranormale diensten gebruik worden gemaakt kan een master medium antwoord geven op jouw levensvragen. Dit alles is mogelijk doordat een Medium je kan helpen met helderwetend zijn of heldervoelend.

Als jij een master medium wilt ontmoeten kun je contact opnemen via de chat of telefonisch contact. Jouw levensvragen worden vaak al tijdens het eerste gesprek beantwoord.

Een medium is klaar voor je op elk moment van de dag om jouw levensvragen te beantwoorden. Dit omdat een medium paranormale gaven heeft, zoals heldervoelend of helderwetend. Online kan jouw levensvragen worden beantwoord door middel van chat of telefonisch contact.

Tweelingzielen, zielsverwanten

Het ontmoeten van jouw tweelingzielen kan heel intens en verwarrend zijn. Jij voelt met iemand een innige connectie en onvoorwaardelijke liefde. Maar dit kan ook juist levensvragen oproepen of nare gevoelens. De liefde voor elkaar is groot, maar ook nare emoties kunnen overheersen. Het kan dan goed zijn om met een helderziende, of heldervoelend medium hierover in gesprek te gaan. Kenmerken waaraan je kan herkennen dat tweelingzielen erlkaar ontmoeten is wanneer het lijkt alsof je iemand al heel lang kent en het direct vertrouwd is. Twijfel jij of jij jouw tweelingzielen hebt ontmoet, dan kun je hierover in gesprek gaan met een medium en/of paragnost.

Ditzelfde geld bij zielsverwanten. Het kan heftig zijn wanneer zielsverwanten elkaar ontmoeten. Hoe je zeker weet dat zielsverwanten elkaar ontmoeten is vaag. Zielsverwanten kunnen familie, vrienden of andere connecties met elkaar hebben. Maar dat hoeft niet perse.

Het verschil tussen zielsverwanten en tweelingzielen is dat bij zielsverwanten mensen op jou lijken qua zielsniveau. Zielsverwanten hebben een intens gevoel naar elkaar toe, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Tweelingzielen zijn twee personen die ontstaan zijn uit één ziel. Beide personen hebben hetzelfde doel en soortgelijke levenservaringen. Als tweelingzielen lijken dus erg op elkaar en kunnen daardoor een goede (vriendschappelijke) relatie met elkaar hebben. De liefde voor elkaar is onvoorwaardelijk en tweelingzielen vullen elkaar aan.

Een paragnost voor overige levensvragen

Naast het feit dat er top mediums beschikbaar zijn bij de Nieuwe Tijd, kun je ook een gesprek aan gaan met een paragnost. Een paragnost kan jou ook helpen als je hulp nodig hebt. Je kunt een gesprek aan gaan met een paragnost die jou bevestiging geeft of een voorspelling doet over de toekomst.

Er is wel een duidelijk verschil tussen een paragnost en een medium. Een medium kan namelijk een connectie maken met andere entiteiten. Waaronder engelen, gidsen of overledenen. Dit kan een paragnost niet. Als jij dus hulp nodig hebt en dat heeft betrekking tot een overledenen dan kun je beter een consult aangaan met een medium. Voor overige vragen kun je ook bij een paragnost terecht.

Een paragnost kan ook verschillende paranormale gaves hebben. Zo kun je een consult aangaan met een helderziend paragnost, een helderhorend paragnost, een heldervoelend paragnost, een helderziende paragnost of een helderwetend paragnost.

Een paragnoste kan jou helpen met handvaten te bieden in jouw leven. Kan een top kaartlegster zijn of helpen met jouw relatie problemen. Een paragnost kan gespecialiseerd zijn in de liefde, levensvragen of een relatie. Dit is vaak toegevoegd aan het profiel van een paragnost/paragnoste zodat jij in staat bent om de juiste master paragnost te kiezen. Je kunt jouw vraag aan de paragnost stellen via de chat of telefonisch contact.

Contact met een master medium of een paragnost

Net als bij het aanschaffen van een bepaald product kun je online in contact komen met een top medium. Bij een product lees je de specificaties van producten, kijk je naar de gemiddelde beoordeling, kijk je wat anderen bekeken hebben, plaats je een product in je winkelmandje/winkelwagen, wacht je op de bevestiging en ontvang jij het product uit het winkelmandje. Bij een consult met een van de top mediums is dit zo ongeveer gelijk.

Om de voor jou juiste top medium te vinden is het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de medium. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de ‘specificaties’ die een medium heeft die ook aansluit bij waarvoor jij een gesprek wil. Een helderwetend medium doet andere dingen dan een helderziende. Ook niet ieder medium kan praten over zielsverwanten en tweelingzielen. Ook niet iedereen is een ervaren kaartlegster met engelenkaarten of lenormand kaarten. Daarom moet je eerst goed kijken welke kenmerken een master medium heeft. Daarna ga je ook kijken wat de gemiddelde beoordeling is van een specifiek medium, zo weet je vast wat je te wachten staat. Om in gesprek te gaan met een medium moet je een specifieke ‘box’ kiezen en op die manier kun jij chatten/bellen met een medium of paragnoste.

Dus voor kaartleggers, relatie problemen, verwijderen van zwarte magie en het verhelpen van blokkades kun jij terecht bij een master medium. Als jij hulp nodig hebt met het beantwoorden van levensvragen, handvaten in jouw leven of een voorspelling wat betreft liefde kun je terecht bij een master medium. Voor vragen over jouw zielsverwanten en tweelingzielen kun je ook terecht bij een top medium met ruime ervaring. De diensten die een top medium jou kan bieden kan de hele dag door. Zo kun jij terecht bij een medium wanneer jou dit uit komt. Kies de juiste medium voor jou uit de juiste box en ga het gesprek aan.

Hoe kies je een juist master medium voor jou

Het is aller eerst belangrijk om een master medium te kiezen waarbij jij een goed gevoel hebt. Daarbij is het belangrijk dat je de beschrijving leest die bij de desbetreffende master medium staat. Zo kan het zijn dat je een gesprek wilt over tweelingzielen, dan is het belangrijk dat je kiest voor een master medium die hierin gespecialiseerd is. Wil jij liever praten over liefde/relatie, dan kies je voor een box van een medium die hierin gespecialiseerd is. Ditzelfde voor wanneer jij een kaartlegging of een voorspelling wilt doen.

Daarbij is het belangrijk dat je goed kijkt naar een master medium. Onze zijn ook veel mediums te vinden die ‘nep’ zijn en alleen uit zijn op geld. Het is belangrijk dat je gaat voor een betrouwbaar medium. Dit kun je bijvoorbeeld halen uit het feit dat een master medium niet te overtuigd is van zijn of haar diensten. Tijdens een consult kun je ook merken of een medium serieus is of niet. Wanneer het bijvoorbeeld niet mogelijk is om contact te leggen en dus boodschappen binnen te krijgen zal een echt master medium dit eerlijk toegeven en geen antwoorden verzinnen.

De beschrijving, de gemiddelde beoordeling van anderen en jouw eigen gevoel zijn dus erg belangrijk. Maar zorgvuldig de keuze met welk medium of paragnost jij een consult aan gaat. Vaak kan het ook handig zijn om met mensen uit jouw omgeving te praten over een juist master medium. Door ervaringen van anderen kun jij ook jouw keuze laten beïnvloeden. Als jij iemand kent met soortgelijke levensvragen of dilemma’s rondom liefde en relatie kan dit helpen jouw keuze te maken. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor een master medium, maar ook voor een paragnost, paragnoste en kaartlegster.

Chatten met een medium of paragnost

Vroeger kon je natuurlijk alleen maar bij een master medium terecht in het echt. Maar tegenwoordig zijn er online ook veel mogelijkheden om een toekomst voorspelling te doen of om een consult aan te vragen met een top kaartlegster. Online kan een master medium jouw levensvragen beantwoorden, inzicht geven in de liefde, relatie of werk gerelateerde dilemma’s. Ook kan een helderziende master medium fotoreading uitvoeren via de e-mail.

Heb jij hulp nodig om blokkades uit jouw leven weg te krijgen zodat jij weer positiever kan leven? Een master medium staat met haar diensten voor jou klaar. Zelf kun jij aangeven waar je over wilt praten of wanneer het even voldoende is. Dan kun je in een volgend gesprek weer verder gaan met jouw relatie problemen, levensvragen of een voorspelling.

Truthful Insights
 
Boxnummer 000244
Truthful Insights
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
looking for real love reading? Or are you facing problems in your relationship or have doubts about your partner? Are you looking for very senior and beneficial advice & reading from an experienced person?
Victoria
 
Boxnummer 000361
Victoria
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben proffesioneel in het invoelen op het gebied van liefde, werk, toekomst en financieel. Wilt u weten als het goed komt tussen u en uw geliefde? Veranderingen, angst en dromen? Dan kan ik je helpen met jouw situatie.
Medium Angie
 
Boxnummer 000178
Medium Angie
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Angie: Heldervoelend, wetend en ziend topmedium en kaartlegster. Specialisatie alle vragen over de liefde, tweelingzielen en hoe meer geld te creëren. Indien gewenst blokkade healing voor liefde en geld op afstand mogelijk.
 Hope
 
Boxnummer 000471
Hope
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Welkom mijn naam is Hope Ik ben een krachtig, spiritueel, heldervoelend en ziend medium die werkt met de leormandkaarten indien gewenst. Gespecialiseerd op liefde/relatie, werk, tweelingzielen connectie en het  weghalen van blokkades.
Angel Mary
 
Boxnummer 000220
Angel Mary
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium Arlette
 
Boxnummer 000161
Medium Arlette
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel Coach, Heldervoelend, HSP Coach, met jarenlange ervaring. Door goed te luisteren, goed af te stemmen en in te voelen, geef ik je graag duidelijkheid en inzicht op al je levensvragen. 
Bob
   
Boxnummer 000238
Bob
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel bewustzijnscoach, paragnost en inspirator
Cassandra
   
Boxnummer 000172
Cassandra
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben helderziende, heldervoelend, kaartlegster, relatie problemen, fotoreading, pendel. Zwarte magie verbreken.
Natasja
 
Boxnummer 000251
Natasja
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
coach, heldervoelend en helderwetend. tarot/orakelkaart legster en Pendelaar.
Mandy
  
Boxnummer 000218
Mandy
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hallo, Mandy hier. Ik heb al van jongs af aan contact met het spirituele. Hier heb ik lang niks mee gedaan. Nadat ik zelf reiki kreeg. Daarna ben ik me open gaan stellen en er mee aan de slag gegaan. Ik heb me verdiept in kaart leggen en pendelen. Mensen aanvoelen kan ik erg goed. En dieren ook. Ik hoop dat ik jullie een beetje inzicht kan en mag geven. Tot snel, Liefs, Indy
Christel
  
Boxnummer 000150
Christel
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend en helderziend medium en relatiecoach.                          Ik help jou met antwoorden en inzichten geven op je vragen, zodat je weer vol vertrouwen verder kunt! Relaties, liefde, persoonlijke ontwikkeling, werk ....    
Paragnost Marco
 
Boxnummer 000199
Paragnost Marco
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben een helder wetend en voelend paragnost medium. Na een paar korte vragen krijg ik inzicht in je situatie.     
Merel
  
Boxnummer 000291
Merel
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Welkom mooie ziel, help je graag bij al je levensvragen met mijn spirituele gaven. Helderziend-wetend en voelend. Leg als je wilt de Lenormandkaarten. Pendelen en kan je een toekomstprognose geven.
Angel
 
Boxnummer 000140
Angel
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend medium. waarzegerskaarten, liefde, relatie, relatiebegeleiding, kinderen, werk en coaching,Surinaamse zigeunerkaarten ook te koop bij www.mediumplein.nl
Willem
 
Boxnummer 000207
Willem
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium Yvonne
 
Boxnummer 000173
Medium Yvonne
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Helderziende wetend en voelend, contact met engelen, en ik geef je boodschappen die je in de toekomst verder helpen.
Baya
  
Boxnummer 000322
Baya
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Al vele jaren een topper op de bellijn. Helderziende waarnemingen, duidingen en toekomstvoorspellingen. Astrologische prognoses. Lenormandkaarten lezen tot in detail
Test Box
 
Boxnummer 000203
Test Box
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Marshmallow soufflé chupa chups bear claw danish wafer. Pudding cake cupcake croissant cheesecake donut dragée. Cake brownie pudding dragée apple pie. Candy chocolate tiramisu cupcake danish bear claw. Chocolate jujubes brownie muffin pastry cake chupa chups. Marzipan sugar plum sesame snaps pudding powder marshmallow. Macaroon powder caramels powder cake chupa chups brownie candy sesame snaps. Tootsie roll chocolate cake fruitcake jelly beans marshmallow croissant topping sesame snaps jelly beans. Chocolate chocolate cake chupa chups gingerbread cake gummies croissant toffee. Dessert cake macaroon sugar plum jujubes. Liquorice jelly beans gummies icing shortbread cake pie sweet roll. Topping sugar plum dessert lemon drops jelly beans muffin lemon drops dessert jelly-o.
Jo An
 
Boxnummer 000176
Jo An
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Sterk intuïtief empathisch aangelegd, heldervoelend, zien en horen. Zuiver en oprecht help ik met vragen over de liefde hier en nu!
Clarisa
 
Boxnummer 000193
Clarisa
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik zie wat jij niet kan zien en wat jij nodig hebt aan antwoorden, die je nu zoekt. Bel me en ik geef je de meest zuivere antwoorden. Toekomstgericht op elk gebied waar jij met jezelf mee in de knoei zit.
Casandra
 
Boxnummer 000192
Casandra
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Met behulp van mijn gidsen en de kaarten help ik jou graag op je zoektocht naar inzichten.
Cher
  
Boxnummer 000286
Cher
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ervaren helderziende. Ik voel personen en situaties aan en ik kan zien wat iemand denkt en voelt. Ik leg daarnaast ook Lenormand kaarten.
Yvonne
  
Boxnummer 000292
Yvonne
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel coach, gespecialiseerd in alle vragen over liefde en relaties, stress, kids. Persoonlijke groei - begeleiden bij transformatie. Bewustwording. Jou in je kracht zetten, terug naar je prachtige zelf. Leven vanuit je eigen bron.
Super Psychic
 
Boxnummer 000243
Super Psychic
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Love Guidance,Psychic Medium & Healing, Dating.. Deception, Marriage Special over POi. Career Rewind your Love Break Up  Love Relationship  Finance  Spiritual Readings  Soulmate  Cheating  Predictions.
Angelique
  
Boxnummer 000303
Angelique
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ben geboren medium-paragnost, helderziend ,weten , voelend.. contact met overledenen.. maar ook leg ik graag de kaarten voor u.
Quin
  
Boxnummer 000321
Quin
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Al vele jaren help ik mensen verder in het nemen van hindernissen die zich voordoen op hun levensweg. Buiten mijn gaven gebruik ik als belangrijkste tool de Lenormandkaarten
Ingrid
  
Boxnummer 000277
Ingrid
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium Ingrid
Lou
  
Boxnummer 000247
Lou
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heb een spirituele gave en heb veel ervaring sinds mijn jeugd.
Amrita
 
Boxnummer 000340
Amrita
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Linda
 
Boxnummer 000306
Linda
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
 Ik begeleid jou graag met al je vragen op jouw levenspad. Zit jij met vragen over, liefde, werk, narcisme, verslaving of heb jij behoefte aan een luisterend oor? Ben jij op zoek naar meer positieve motivatie?  Dan ben jij bij mij op de juiste plek. Ik stem af op jouw energie. Daarnaast gebruik ik Engelen kaarten, hierdoor krijg ik meer boodschappen door die ik met jou zal bespreken.
Medium Layla (2)
    
Boxnummer 000182
Medium Layla (2)
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Helderwetend en voelend medium en kaartlegster ik ben al 40 jaar passioneel bezig met de Tarot en alle andere onderwerpen die tot het paranormale behoren ;contact met overledenen krijg ik eerder spontaan ik kan niet garanderen dat het altijd kan. Op gebied van soulmate connecties kan ik u veel vertellen en ik kan u helpen uw geluk te vinden in een soms chaotisch bestaan U krijgt veel advies en inzichten vanuit de akasha kroniek of het collectieve onderbewuste , live via de webcam chat is ook  mogelijk.Ik  doe dit werk zo duidelijk en concreet mogelijk  ,ik zeg alles wat ik zie en uw eigen vrij wil en actie is natuurlijk ook nog belangrijk ..of die dingen gaan gebeuren of niet als men enkel afwacht dan kan alles langer duren ,daarom is het advies zo belangrijk die u erbij krijgt ,als je verandering wilt dan moet je soms zelf veranderen en uw keuzes aanpassen .Vooral hoe we denken is zeer belangrijk ,onze gedachten hebben krachten! Positief blijven is de boodschap en blijf in u zelf geloven! Universele liefde en licht wens ik u toe ,tot op de chat?
Paragnost en Healer Kim
  
Boxnummer 000248
Paragnost en Healer Kim
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
*Intuïtief Tarot Card Reader* World News Updates (shift/5D/ascentie)/Liefde, Werk, Levensdoel, Toekomst.
Manuela
  
Boxnummer 000530
Manuela
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben Manuela al 20 jaar werkzaam als paragnost en medium.
Relationship Expert
 
Boxnummer 000242
Relationship Expert
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
I enjoy reading about love, relationships, soul mates, living partners, cheating and affairs. I will help you with my spiritual and psychic abilities to guide and be in the divine kingdom to help you find the way your current life situations, obstacles, and challenges.
Delayha Nyari
  
Boxnummer 000241
Delayha Nyari
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ben Ben
 
Boxnummer 000227
Ben Ben
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Liefdes en carriere coach inclusief tijdslijnen
Henk Jan
   
Boxnummer 000302
Henk Jan
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Jarenlange ervaring als spiritueel coach & Medium. Verhelderende consulten, inspirerend en altijd met de liefdevolle insteek om het beste resultaat voor jou te behalen.
Spiritueel coach Sky
 
Boxnummer 000181
Spiritueel coach Sky
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben gespecialiseerd: Narcistische relaties, Zielsconnecties, Transformatieprocessen, Persoonlijke blokkades, Kaartleggen, Pendelen
Medium Florance
 
Boxnummer 000228
Medium Florance
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hallo ik ben Medium Florance, Wat super fijn om je hier te mogen begroeten. Als paragnost (helderziend- en heldervoelend medium) doe ik ook winti gebeden en toekomstvoorspellingen voor je. Ik ben zeer accuraat en specifiek op het vlak van liefdes- en sociale relaties, werk, studie, gezondheid en alle overige kwesties die jouw huidige en toekomstige leven bepalen. Naast wat ik rechtstreeks doorkrijg (onder meer in beelden), maak Ik ook gebruik van kaarten ter ondersteuning van mijn buitenzintuiglijke waarnemingen, waardoor ik een samenhangender beeld krijg van de vraag en het antwoord. Maar ik ben ook gewoon een hele goede en vooral gezellige gesprekspartner! Ik heb zelf ook het een en ander meegemaakt en kan gewoon heel goed luisteren, maar vooral horen. Tot snel aan de chat of bel;) Groetjes, Florance
Valentino
  
Boxnummer 000329
Valentino
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend, Pranic Healer, Crystal Healer, Psychotherapie, Coach, Spiritual Response Therapie (SRT), Pendelaar, Tarotist, Lenormand, Vedische Astrologie.