Geleid door je ziel weet je alles zeker

Geleid door je ziel weet je alles zekerGeleid door je ziel weet je alles zeker. De wereld verhard, althans als je de media mag geloven. In de ogen van spiritueel medewerkers is er iets heel anders aan de hand dan het verharden van de wereld, oftewel de mens. Dat de mens dit ziet als het verharden van de maatschappij, begrijpen wij als mediums en paragnosten van Nieuwe Tijd heel goed.

Wie leert er nu zich te laten leiden door zijn ziel? Sterker nog, wanneer spreken we over een ziel? Denk maar eens na. Heel af en toe misschien een keertje. Dat je iemand ziet lopen en zegt, nou die loopt ook met zijn ziel onder zijn arm zeg. Zonder daar heel bewust te zijn wat je in werkelijkheid zegt.

Vroeger werd er veel meer aandacht besteed aan de ziel. Of dat op de juiste manier was, moet je niet vragen aan spiritueel medewerkers van Nieuwe Tijd. Die hebben daar zo hun eigen mening over. Denk maar aan de anders denkenden door de tijd heen. Altijd verguisd en vroeger op de brandstapel. Dan weet je nu het antwoord wel.

De ziel, het lijkt wel of die momenteel uit de fles is. Het lijkt wel alsof de ziel zijn plaats aan het innemen is. En wet je hoe deze processen verlopen? Chaos. Voordat de mens bereid is, individueel in te zien, te gaan beseffen, dat zoals we het deden niet juist was. Ontstaat er eerst chaos.

In die chaos zitten we middenin. Dan is het logisch toch dat mensen dat zien als de maatschappij verhard. Meningen steken we niet onder stoelen of banken. Achter een scherm durven we alles. Elkaar kleineren ook. De ander van iets betichten. Dat noemen we dan, dat de wereld verhard.

Wij spiritueel hulpverleners zien het, kijken er naar en weten wat er gaande is. De wereld verhard niet. De wereld verandert. Dan heb je allerlei mensen die opstaan. Die de een willen overtuigen van zijn eigen mening.

Mensen die elkaar willen uitsluiten. Mensen die elkaar het licht in de ogen iet gunnen. Het hoort allemaal bij het proces. Welk proces? Dat we veel bewuster in het leven gaan staan. Dat we veel meer onszelf op de eerste plaats gaan laten staan.

Dat we onze ziel gaan zien als diegenen die ons leidt. Dat we  er naar gaan luisteren, en ons er mee verbinden. De mens verzet zich er nog tegen. Die houdt helemaal niet van verandering. Ze doen hun best maar.

Wij van Nieuwe Tijd laten het gebeuren. Wij koesteren onze ziel al. Daar komen diegenen die nu zo te keer gaan, straks ook bij uit. De allesomvattende kracht liefde, waar een ieder mee is verbonden, doet zijn werk.

Aan die kracht moet je niet willen tornen, die zal nooit en te nimmer veranderen. Door de eeuwen heen heeft hij altijd voorlopers als ziel naar de aarde laten gaan. Die voorlopers zijn de medewerkers van onder andere Nieuwe Tijd.

Zij weten wat het betekent als je de ziel erkent, je er door laat leiden. Het leven is dan zo machtig prachtig mooi. Heb je geen behoefte om andere te willen overtuigen, te onderdrukken, te kleineren. Je weet dan ook dat wat er nu gaande is, geen verharding is. Dat het broodnodig is, zodat al diegenen een keer met zichzelf snoeihard ergens tegenaan lopen.

Je ziet het al om je heen gebeuren. Steeds meer mensen die zich terugtrekken. Niet meer meedoen met de strijd. Omdat ze inmiddels weten dat er goed voor hun wordt gezorgd. Ze laten hun ziel hun leiden. Dan weet je alles zeker. Dat is zo rustgevend.