Zijn we aan het afrekenen met het ontwikkelen van kennis?

Zijn we aan het afrekenen met het ontwikkelen van kennis?Zijn we aan het afrekenen met het ontwikkelen van kennis? Zijn we in een Nieuwe Tijd beland? Waarin het alsmaar meer vergaren van kennis, technologie en het ontwikkelen van allerlei spullen, zijn einde aan het bereiken is? Dat we als mens andere behoeftes krijgen om kennis over te vergaren?

Wij van Nieuwe Tijd hopen hier alleen maar op. Naast hopen, is er bij ons mediums en paragnosten ook een vertrouwen en een geloof dat het vergaren van al die kennis, voor de mens niet altijd even goed is.

Kijk maar eens hoeveel mensen er vastlopen. Hoeveel mensen niet meer mee kunnen komen. Ondergesneeuwd raken in de wereld van de technologie. Is het dan niet eens tijd om kennis op te gaan doen over onszelf?

Is er iets in de mens aan het ontwaken, dat het wel klaar is met al die snuisterijen, hebbedingen, kasten vol kleding, make-up, dure spullen en beginnen we waarde te hechten aan andere zaken? Meer op de mens gericht, op onszelf gericht.

Is er een energie opgestaan, die ons een bepaalde kant op wil laten kijken? Die energie die onze levensvreugde vanuit een andere hoek wil laten zien. Dat het leven niet draait om bezit van spullen. Dat het leven draait om verbinden, samen zijn, vrije tijd, de wereld ontdekken. Samen heerlijk niets doen, weg van de hectiek van alledag. Het vluchtige leven?

Zijn wij klaar om hiermee af te rekenen en de waarde te gaan vinden in onszelf en elkaar? Gaan wij dan eindelijk de weg van het spirituele op. Waarin de mens zijn waarde afhangt van de kracht in zichzelf, de verantwoordelijkheid die die neemt voor zijn eigen levensgeluk.

Willen we meer gaan leven vanuit ons gevoel, in plaats van uit ons verstand. Hebben we daar nu meer behoefte aan? Er zijn altijd golfbewegingen door de eeuwen heen geweest. En inderdaad, er staat een Nieuwe Tijd voor de mens klaar.

Een nieuwe Tijd waarin we alles in een veel rustiger tempo gaan doen. Waarin we niet elke maand weer iets nieuws nodig hebben om ons er door gelukkig te voelen. We gaan veel meer de kant op van duurzaam. Gebruiken tot het op is, in plaats van inleveren voor een nieuwer model.

Het kan ook niet anders. We wonen op een planeet en die planeet voorziet ons van alles wat we als mens nodig hebben. Het kon niet op de laatste jaren. We zijn zover gegaan, met het opmaken van al het moois dat de planeet ons biedt, dat we de planeet te kort zijn gaan doen.

Langzaam begint dit besef bij ons binnen te druppelen. Dat we als mens voor een grote omslag staan. Die wijzelf in de hand hebben. Dat vraagt om een andere energie, een andere houding. Er komt meer bewustzijn bij een ieder. Waardoor we bewuster in het leven zullen gaan staan. Ook zorgvuldiger met alles om zullen gaan en ook met elkaar.

Waar vroeger respect werd aangeleerd, zal de Nieuwe Tijd zelfrespect gaan meegeven. Waar vroeger werd aangeleerd, wie goed doet, goed ontmoet. Zal in de Nieuwe Tijd, er aan worden toegevoegd, mits het niet ten koste van jezelf zal gaan.

Het lijken op papier minuscule verschillen in de praktijk zijn ze dat zeker niet. Het heeft enorme effecten op onszelf. We gaan veel meer bewustwording krijgen van onze eigen kracht. Macht zal verdwijnen, er voor in de plaats, het elkaar veel meer gunnen. Er komt echt een mooie Nieuwe Tijd aan, waarin het vergaren van kennis op een ander vlak ligt dan nu.