We gedijen het beste bij duidelijkheid

We gedijen het beste bij duidelijkheidWe gedijen het beste bij duidelijkheid. Ze belt al vroeg, ze zit met heel veel vragen die ze graag eens voor wil leggen aan een medium. Ze komt uit bij Nieuwe Tijd. Ja, geeft ze aan het medium aan, ik ben uit elkaar, we hebben een vreselijke ruzie gehad en nu na een paar maanden, sinds een week zijn we toch weer met elkaar in contact. We zijn zelfs al een hele wek bij elkaar geweest. Het was super fijn. Maar wat wil deze man nou eigenlijk van mij?

Want nu hoor ik weer helemaal niets van hem! Dat maakt jou onzeker hè en je krijgt twijfels over zijn oprechtheid. Ja, dat klopt, geeft ze aan. Vandaar ook dat ik met zoveel vragen zit. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Of wij weer in een relatie verder gaan.

Kan ik mij heel goed voorstellen, alleen jij bent niet duidelijk naar hem. Je hebt de voordeur opengezwaaid en hem binnen gelaten. Je was veel te blij. Een gesprek is er niet gevoerd. Dat is precies de reden waarom deze relatie niet voortduurt.

Ze luistert aandachtig en het medium geeft aan. Al de vragen waar je nu mee zit, zijn ontstaan door alles zo te laten en niet eerst met elkaar in gesprek te gaan. Dan weet je de ander zijn intenties niet. Wie weet kwam hij gewoon even langs en is een weekje gebleven. In feite heb je hem zijn gang laten gaan, in de hoop dat hij zou blijven.

Er is niet met elkaar gesproken. Waar staan wij, wat is de bedoeling. Dat klopt , geeft ze aan. Ben bang als ik dat zeg, dat hij gaat en nooit meer terugkomt. Zie je waar het dilemma zit. De angst en daarom cijfer jij jezelf helemaal weg. Begrijp je dan ook dat de vraagtekens alleen maar meer en meer zullen worden.

Als we onszelf niet serieus nemen, en ons weggeven zonder duidelijkheid te vragen, gaan we met onszelf vastlopen, geeft het medium van Nieuwe Tijd aan. Als je niet duidelijk bent, wordt het rommelig en chaos en daar sta je nu.

Ik begin het te zien, maar ik durf niet. Dat voelde ik al, zegt het medium. Je bent bang om hem te verliezen. Daarom laat je alles toe en heb je in de relatie ook gedaan. Klaargestaan, hem het naar de zin te maken. Jezelf weggecijferd, als hij maar gelukkig is.

Ik herken mijzelf er in ja en nu ben ik nog angstiger, omdat we erge ruzie hebben gehad en ik mij daar schuldig over voel. Ik heb hele nare dingen gezegd. Weet je, geeft het medium van Nieuwe Tijd aan, de ruzie is er niet voor niets geweest. Jij cijferde jezelf weg. Op een gegeven moment houd je dat niet meer vol. Dan is de maat vol, omdat je klaar bent met alles te accepteren.

Je hebt alles opgekropt en kwam er in een keer uit. Dat betekent dat je geen grenzen hebt aangegeven. Jullie niet met elkaar tijdens de relatie met elkaar hebben gesproken. Hij is geen prater, dat werkt niet.

Dat kan allemaal, maar dan had je niet voor deze man moeten kiezen. Zie je waar het misgaat? Jij die de liefde voor zichzelf niet serieus neemt en dus op geen enkele manier duidelijk is voor en naar zichzelf. Daardoor een ander een loopje met je is gaan nemen en jij nu de angst hebt, dat dit allemaal weg is.

Wat was er dan eigenlijk? Een relatie waarbij 2 mensen niet op een volwassenwijze met elkaar hebben gebouwd. Dat kan alleen maar als je duidelijk bent naar elkaar. Ik zie het in, ik ga er mee aan de slag. Maar wat is dit moeilijk zeg. Ik weet helemaal niet wat ik voel. Wanneer iemand mijn grenzen overgaat. Hoe moet ik dan duidelijk zijn. Gaan leren voelen bij elke stap die je zet en af en toe eens bellen met Nieuwe Tijd, we helpen je graag bij dit proces.