Toekomst, liefde of werk advies nodig?
Een goed consult helpt.
Toekomst, liefde of werk advies nodig?
Een goed consult helpt.
Toekomst, liefde of werk advies nodig?
Een goed consult helpt.

Waarom hebben we liefde nodig?

Waarom hebben we liefde nodig?

Waarom hebben we liefde nodig?Waarom hebben we liefde nodig? Zonder liefde kan de mens het aardse leven niet leven. Het is onmogelijk om zonder deze kracht het leven te leven. Daarom hebben we liefde nodig. Liefde is er in heel veel verschijningsvormen. Van de liefde voor jezelf. Voor je partner, je familie, je kinderen, je naasten, vriendinnen. Ook voor datgene wat je dierbaar is, als een foto, een steen of schelp gevonden op het strand. Die jouw geliefde herinneringen geeft. Ook muziek geeft ons liefde.

We hebben liefde nodig om vanuit kracht te leven. Helaas leren we dit niet, weten we het dus niet en is vaak ons een leven vanuit angst meegegeven. Dat de angst zegeviert, weten wij van Nieuwe Tijd maar al te goed, zegt een spiritueel consulent van Nieuwe Tijd.

We heten niet voor niets Nieuwe Tijd!. We zijn daar namelijk naar op weg. De manier waarop we eeuwenlang het leven op het aardse hebben geleefd, past niet meer. Onderdanig, nederig, gelovig, het lijkt wel of we er mee af willen rekenen.

Het geeft ons angst, onzekerheid, twijfel. Terwijl kracht ons vertrouwen, geloof en liefde geeft. De Nieuwe Tijd gaat ons dat alles brengen, het kan niet anders. We zitten in een hele grote shift. Het lijkt wel alsof de kracht van de liefde ons iets wilt duiden.

Durf, ga, geloof in jezelf, vertrouw op jezelf, heb jezelf lief, dan kun je de hele wereld aan. Sluit een verbond met jezelf. Leer jezelf kennen, weet wat je bezield, waar je blij van wordt, waar je tevreden mee bent.

Gun jezelf alles, zegt de liefde en je zult zien, hoe fijn het daarna is om jowu liefde te delen met al die anderen die je dierbaar zijn. Alsof dat vanzelf gaat, beaamt een spiritueel consulent van Nieuwe Tijd.

Daarom hebben we liefde nodig, als een soort van docking station. Waar we ons aan op kunnen laden. Niet allen in onszelf, maar ook bij anderen. Maar de liefde is nog niet zover in ons verspreid op de juiste manier.

We staan er nog mee in de kinderschoenen. We hebben lange tijd aan een soort van infuus gelegen. Waarbij anderen ons wijsmaakten in ze te geloven en op te vertrouwen. Maar dat kan niet met de liefde. Die zullen we in onszelf moeten voelen. Daarvoor jezelf leren kennen, zodat jij het maximale uit het leven kunt halen.

Want zonder jezelf te kennen, zul je moeite hebben met in je kracht te blijven staan. Laat kracht nu liefde zijn! Daarnaast verbindt liefde ons met alles en iedereen om ons heen. We laten het zien, voelen en ervaren.

De manier waarop we zelf met de liefde voor onszelf omgaan, weerspiegelt zich in onze manier van doen. Maar ook in communicatie, onze energie die we uitstralen. De blik in onze ogen verraad hoe we in de liefde staan. De toon van onze woorden ook.

Daarom kunnen we niet zonder die kracht, die liefde. Het is het smeermiddel dat ons bindt, in onszelf met onze ziel, met onze medemens, met de natuur. We zijn ons hier nog nooit echt bewust van geweest, behalve spiritueel consulenten van Nieuwe Tijd.

Die een ieder die met hun contact opneemt, hetzij via chat of telefoon of via beeldgesprek, dat kan zelfs ook! Ze de liefde bijbrengen en de angst voorbij durven te gaan.