Kunnen we spreken van een lastige kinderen?

Kunnen we spreken van een lastige kinderen?Kunnen we spreken van een lastige kinderen? Mediums en paragnosten van Nieuwe Tijd worden ook geraadpleegd als het om de begeleiding van kinderen gaat. Wat is er niet makkelijker als je ergens tegenaan loopt, de telefoon kunt pakken of van de chat gebruik kunt maken, op het moment dat jij er behoefte aan hebt.

De meest uiteenlopende vragen over kids worden gesteld. Maar één springt er wel uit. Kinderen met lastig gedrag, van klein tot groot. Kunnen we spreken van lastige kinderen? Of plakken we ergens een label op, die niet klopt? Zijn het wellicht de ouders die moeite hebben met het gedrag van hun kind en zelf niet goed weten, hoe ze de eigen wil van hun kinderen in dusdanige banen kunnen leiden, dat het kind er bij is gebaat en de ouder(s) ook!

De spiritueel hulpverleners van Nieuwe Tijd zijn op dit vlak doorgewinterd en kunnen je bijstaan als je het zelf even niet meer weet. Natuurlijk kunnen kinderen lastig zijn. Maar wat is lastig? Is dat een overdreven aanwezig kind, een luidruchtig kind. Een aandachttrekkend kind? Elk kind is anders. En van kinderen die rustig zijn, wordt over het algemeen niet gesproken als zijnde lastig.

Het gaat met name om kinderen die dwars liggen, een eigen wil tonen, niet gehoorzamen, of zich aan gestelde regels houden. Zijn deze kinderen echt lastig, of hebben wij als volwassen personen er last van? Dat is een hele cruciale vraag inderdaad, geeft een kindercoach van Nieuwe Tijd aan.

Kinderen zijn nu eenmaal speels, luidruchtig, soms gillend, met stemverheffing pratend. Als jij dan net even een telefoontje wilt plegen, kun je dat als lastig ervaren. Of een tiener die lekker relaxed leeft en bij alles de grenzen opzoekt, ja, dat kan lastig zijn. Dat klopt allemaal. Maar zijn ze echt lastig? Of zijn ze bezig zichzelf te ontwikkelen en hebben wij, als ouders en opvoeders een bepaald beeld bij hoe wij vinden dat kinderen zich horen te gedragen?

Dat laatste, geeft een paragnost van Nieuwe Tijd aan. Je bent namelijk niet voorbereid als een kleine hummel in je schoot wordt geworpen. Het vraagt enorm veel. Je eigen tijd kun je niet goed meer van te voren bepalen. Je zult rekening moeten houden met. Als je het idee hebt je leven voort te kunnen zetten, zoals je gewend was, zul je eerder geneigd zijn te spreken over lastige kinderen.

Kinderen zijn in de kern niet lastig, echt niet. Ze hebben juist al die expressie nodig voor hun ontwikkeling. En ja, het is buffelen voor de ouders en wennen, maar je zult als ouder jouw leven toch echt een periode opzij moeten willen zetten. Om jouw kinderen op te laten bloeien en dat vraagt om tijd, geduld. Maar ook achter de boodschap kijken van het gedrag dat het kind vertoont.

En dat laatste dat vinden we lastig, het komt domweg niet in ons op. Als een kind dwars gaat liggen, is dat een reden voor. Daar kun je aan voorbij gaan, overheen walsen, de touwtjes nog strakker willen gaan aantrekken, of zelfs het kind gaan straffen. Het werkt allemaal averechts.

Observeer je kinderen van tijd tot tijd. Doe je het niet, raak je de verbinding kwijt. Ga niet blindelings alleen bezig zijn, met opstaan, aankleden, leuke kleren kopen, naar school, snel naar de sport of de muziek. Kijk en observeer hoe je kind doet. Een stil kind zal minder snel opvallen, dan een druk en beweeglijk kind.

Als een kind in jouw ogen lastig is, ga dan eens op onderzoek uit wat jij verstaat onder lastig. Maar ook, waardoor zou dit gedrag ontstaan. Want houdt in je achterhoofd, elk kind is een trouwe hond, die voor zijn geliefden alleen maar het beste over heeft en dat wilt laten zien. In geen elk kind zit kwaad, integendeel. Wij, de volwassenen zijn het vaak die de signalen van lastige kinderen verkeerd interpreteren, waardoor het een steeds grotere kluif wordt.

Elk kind heeft aandacht en liefde nodig, en als je dat kunt geven, en met ze praat als ze lastig gedrag vertonen, zonder beloning en straf. Zul je merken dat jij daar veel plezier van hebt en het kind onbezonnen, zonder angst en naar gedrag opgroeit. Wie wil dit nou niet!