Durf te kiezen voor jezelf

Durf te kiezen voor jezelfDurf te kiezen voor jezelf. Hoe sommige gesprekken op de spirituele hulplijn www.mediumteam.nl zulke bijzondere wendingen kunnen nemen. Zijn voor mij als medium, de kersen op de taart.

In zak en as, zat ze, ze voelde zich in een hoek gedrukt. En om die reden zocht ze contact. Ze heeft haar leven zo ingevuld, dat ze voor haar kind kan zorgen, die speciale hulp nodig heeft. Dat is haar goal. Zij vindt het haar plicht om voor haar kind er te zijn. Dat is haar keuze. Alleen de tegenwerking van de maatschappij, met al zijn regeltjes en plichten, daar loopt ze telkens tegenaan en nu was er iets gebeurd waardoor ze zelf niet meer wist, hoe ze er mee om moest gaan.

Ze voelde zich neergezet als een klein kind, zonder zeggenschap. Anderen die voor haar willen bepalen wat ze moet doen, waardoor bij haar de haren recht overeind gingen staan. Met handen en voeten gebonden, want ja, stel je voor dat ze het leven zoals ze het nu leidt, kwijt zou raken. Omdat ze onbetaald werk doet en in de ogen van instanties ze te veel uren maakt en ze aangeeft juist niet te kunnen werken, vanwege haar zoon.

De confrontatie
Dan word je geconfronteerd met een situatie die je niet wilt. Het onbetaalde werk doet ze met veel plezier, het geeft haar voldoening, een gevoel dat ze toch iets kan betekenen. En het geeft aan haar dag een doel. En dat ze dit werk vrijwillig doet, hoe mooi is dat niet! Wie helpt ze hier wel niet mee, veel mensen. Maar ja, als je zoveel uren onbetaald werk doet, dan kun je toch ook gewoon gaan werken! In de kern klopt dit, of dit voor deze vrouw de juiste oplossing is, daar wordt niet naar gekeken. Regels zijn regels en daar hebben we ons allemaal aan te houden. De individuele mens moet mee in de regels en wetten van de maatschappij.

Het dilemma
Het dilemma was groot, totaal ontredderd zocht ze haar heil bij een medium van www.mediumteam.nl. Hoe nu verder! Wat zou er gaan gebeuren? Ik gaf haar aan dat de soep niet zo heet gegeten zou gaan worden, zoals die werd opgediend en dat gaf haar enige rust. Maar toch, als de consequentie was dat ze het onbetaalde werk niet meer zou mogen doen, omdat ze moest gaan werken, dan kon je haar wegdragen. Ze putte er zoveel kracht uit. Ze wil wel werken, maar de uren compleet afgestemd op de zorg van haar kind. Daar wordt geen rekening mee gehouden.

Welke aanpak is de beste
Het zat haar niet lekker en ondanks de geruststelling, bleven twijfels haar tarten. Zoiets blijft in je hoofd zitten. Dit voelt als onrecht, als onmacht, met het gevolg alle kracht uit je lijf weg voelen lopen. Dan komen de emoties, de tranen. Het simpele feit dat anderen de macht over je hebben, voor jou te beslissen hoe je je leven zou moeten inrichten, daar is geen mens bij gebaat.

Ondanks begrip zoeken naar de beste weg
Ze begreep het wel, alleen voor haar ging het niet werken. Ze wilde de ruimte, de vrijheid om haar leven zo in te richten, zoals het voor haar goed voelde. Dat werd haar afgenomen, wie heeft daar het recht toe? Niemand. Ze werd letterlijk gedwongen voor zichzelf te gaan kiezen, de angst voorbij te gaan die ze haar hele leven al meedroeg. Om voor eens en voor altijd af te rekenen met anderen die voor haar haar leven wilden bepalen. En om die reden klom ze in de pen en gaf exact aan wat de situatie met haar deed. Gaf ze aan dat de manier waarop met haar werd omgegaan niet getuigde van respect. Ze koos eindelijk een keer voor zichzelf. De woorden zorgvuldig formulerend in de brief, bewust kiezen voor wat ze wilde aangeven.

Wat gebeurde er nu echt
Zelf had ze niet in de gaten waarmee ze nu echt bezig was. Dat ze afrekende met een verleden van pleasen, klaarstaan voor anderen, de macht uit handen gevend en constant haar leven opnieuw inrichten als een ander dat van haar verlangde. Ze kreeg een excuus brief terug. Als de kers op haar taart. Omdat ze koos, eindelijk, voor zichzelf.

Door voor zichzelf te kiezen, door open en eerlijk te zijn, door duidelijk te formuleren wat de situatie met haar deed, liet ze zien dat niemand anders voor haar kan beslissen wat goed is voor haar. Ze greep de macht over zichzelf en haar eigen leven. De moraal van dit alles, als je open en eerlijk bent, aangeeft waar jij mee zit, niet bang bent je mening kenbaar te maken, ga je krijgen wat jij wilt. Dan bepaal je zelf je leven, niet anderen. Dan kies je voor jezelf.

Wil jij dat ook, een leven waarin jij zelf beslissingen kan nemen, de macht niet meer uit handen geeft? Chat of bel dan gerust met een van de mediums van NieuweTijd.