Afscheid nemen van mensen

Afscheid nemen van mensenWe hebben er nog steeds moeite mee, afscheid nemen van mensen. Al leven we in een tijd waarin we alles durven zeggen, het blad niet voor de mond nemen, maar tegen iemand zeggen dat je het contact niet voort wilt zetten, schijnbaar hebben we daar nog steeds moeite mee.

Zijn we te beleefd, te gehoorzaam, te lief, te aardig, dat we nog steeds moeite hebben met het wel of niet voortzetten van contacten? We vragen het aan paragnost Mieke van Nieuwe Tijd. Mieke, vertel ons eens, hoe het komt dat jij dagelijks mensen spreekt op de chat van Nieuwe Tijd die vastlopen in relaties. Welke dat dan ook zijn, hetzij vriendschappen, met familie of een partner. En dat dat vastlopen ontstaat, omdat we afscheid nemen maar heel erg moeilijk vinden?

Paragnost Mieke heeft hier wel een verklaring voor. Kijk, zegt ze, we doen allemaal wel heel stoer, maar als het er op aan komt, dan slaan we op de een of andere manier dicht. We durven dan niet tegen de ander te zeggen. Het contact bevalt me niet. Ik heb er goed over nagedacht, ik wil het niet voortzetten.

Als je dit zo op papier zet, dan zegt iedereen, eigenlijk heel simpel, maar was het in de praktijk ook maar zo simpel. We dubben wat af, voordat we zover zijn. Vol met twijfels. Ondertussen sukkelt het contact door. Voelen beiden van alles, maar het aan elkaar vragen, of uitspreken. Het komt bij de mens, ondanks dat we anno 2021 leven, nog niet echt op.

Dit komt, door een aantal factoren geeft paragnost Mieke van Nieuwe Tijd aan. Je moet het natuurlijk wel meekrijgen en leren. Dat gebeurt helaas nog niet. We leren nog steeds om leuk, lief en aardig te zijn voor iedereen. War op zich ook goed is. Maar niet ten koste van jezelf.

Zolang we dat niet meekrijgen, dat we zelf ook meetellen, blijven we moeite houden met het loslaten van mensen in ons leven. Een andere factor is, dat we leren te bezitten. Op de een of andere manier is dat nog steeds van toepassing. De boodschap die we als mens allemaal onbewust meekrijgen, is vergaar.

Vergaar zoveel mogelijk spullen, want dan heb je het gemaakt. En hoe gek het ook klinkt, dit is dus ook een reden waarom we nog steeds moeite hebben, afscheid te nemen van anderen. Al zijn we voorgelogen, worden we gemanipuleerd, vinden er machtsspelletjes plaats, hebben we geen enkel vertrouwen meer in de ander. Zijn we zelfs gestopt met communiceren, afscheid nemen, daar duidelijk in zijn, ho maar.

Want je zou maar eens een verkeerde beslissing nemen. Of achteraf spijt krijgen. Niet dat daar heel bewust bij stil wordt gestaan, geeft paragnoste Mieke van Nieuwe Tijd aan. Was dat maar zo. We blijven in ons hoofd er heel druk mee, zonder een afslag te nemen. Omdat we als mens niet leren op gebied van liefde en relaties, wat belangrijk is, zijn maar weinig mensen echt in staat, hier op een juiste manier mee om te gaan.

Dit zijn dus de redenen waarom we eigenlijk lang en vaak te lang, blijven “hangen” ergens in. Wat niet nodig is, als je de liefde op de juiste manier toepast. In ieder van ons is die aanwezig en van kinds af aan weten we hoe we er mee om moeten gaan. Maar omdat we geleerd worden hoe we het moeten doen, raken we vervreemd van onze  natuurlijke manier.

Ga dan maar eens spreken vanuit je hart! Dat lukt je iet. Dat lukt je pas als je geconfronteerd bent met tegenslag. Dan ga je terug naar je eigen bron en ben je weer in staat om liefde op de juiste manier te zien en zelf te ervaren. Dan heb je geen moeite meer met afscheid nemen van mensen. Wij van Nieuwe Tijd helpen je graag bij het terugvinden van jouw eigen bron.